Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 527/2012
Autorzy: Piotr Krzesicki, Małgorzata Poręba

Podręcznik „Wiedza o społeczeństwie” do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu podstawowego w nowoczesnej formie przedstawia informacje dotyczące edukacji prawnej oraz rozwija umiejętności obywatelskie.

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom graficznym (m.in. schematom, fotografiom i danym statystycznym).
  • Uczy uczestnictwa w życiu publicznym i kształtuje postawy obywatelskie poprzez zamieszczenie wielu wskazówek i przydatnych w życiu codziennym rozwiązań.
  • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą licznych i zróżnicowanych Ćwiczeń.
  • Ułatwia zdobywanie wiedzy dzięki przejrzystej formie i czytelnemu układowi treści.
  • Umożliwia szybkie powtarzanie treści dzięki czytelnie wyróżnionym definicjom pojęć.