"World Explorer" 3 Książka nauczyciela

Książka nauczyciela do klasy VI szkoły podstawowej

Autorzy: Jain Cook, Paweł Poszytek, Milena Burdach-Szydłowska

Książka nauczyciela z płytami CD „World Explorer” 3 do klasy VI szkoły podstawowej jest wygodnym narzędziem ułatwiającym przygotowanie lekcji oraz odwołującym się do różnorodnych potrzeb uczniów.

  • Ułatwia nauczycielowi pracę poprzez umieszczenie w jednej publikacji stron z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
  • Wspomaga nauczyciela w trakcie planowania zajęć dzięki scenariuszom do wszystkich lekcji z podręcznika oraz lekcjom DVD Club z zeszytu ćwiczeń.
  • Umożliwia udzielenie wsparcia uczniom z dysleksją poprzez praktyczne zestawy ćwiczeń Special Needs do każdego rozdziału.
  • Pomaga zorganizować ciekawe zajęcia dla grup pracujących szybciej dzięki propozycjom ćwiczeń wykorzystującym metodę TPR w sekcji Extra Activities.
  • Ułatwia powtórzenie materiału poprzez ćwiczenia utrwalające zamieszczone w sekcji Consolidation.
  • Pozwala utrzymać właściwe tempo lekcji w klasach o zróżnicowanym poziomie umiejętności dzięki sekcji Extension dla uczniów pracujących szybciej.
  • Wspomaga pracę nauczyciela dzięki kluczom odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i wszystkich materiałów dodatkowych oraz transkrypcję nagrań do zadań z podręcznika i testów.