"World Explorer" 4 DVD Club

Filmy do klasy IV szkoły podstawowej

Filmy do klasy IV szkoły podstawowej DVD Club „World Explorer” 4 są zestawem ośmiu filmów National Geographic Learning, stanowiących niezwykle atrakcyjne uzupełnienie treści prezentowanych w każdym rozdziale w podręczniku. Wprowadzają kontekst interkulturowy wykraczający poza kraje angielskiego obszaru językowego.

  • Rozbudzają ciekawość świata i zachęcają do nauki języka angielskiego poprzez prezentację różnorodnych tematów.
  • Pozwalają rozwijać słownictwo dzięki skorelowaniu tematycznemu z danym rozdziałem.
  • Umożliwiają przeprowadzenie lekcji, zbudowanej wokół każdego filmu, dzięki kartom pracy umieszczonym w zeszycie ćwiczeń oraz dzięki scenariuszom lekcji znajdującym się w książce nauczyciela.
  • Dają możliwość zróżnicowania wymagań w zakresie zrozumienia nagrania dzięki opcji włączenia napisów.
  • Pozwalają rozwijać zainteresowania dzięki różnorodnej tematyce.
  • Urozmaicają naukę dzięki wykorzystaniu popularnej formuły krótkich filmów.