"World Explorer" 4 Książka nauczyciela z płytami CD

Książka nauczyciela z płytami CD

Autorzy: Jain Cook, Katarzyna Maria Bogdanowicz, Dorota Sikora-Banasik, Kelly Phillips, Milena Burdach-Szydłowska

Książka nauczyciela z płytami CD „World Explorer” 4 jest wygodnym narzędziem ułatwiającym przygotowanie lekcji oraz odwołującym się do różnorodnych potrzeb uczniów.

  • Ułatwia nauczycielowi pracę poprzez umieszczenie w jednej publikacji stron z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
  • Wspomaga nauczyciela w trakcie planowania zajęć dzięki scenariuszom do wszystkich lekcji z podręcznika oraz lekcjom DVD Club z zeszytu ćwiczeń.
  • Umożliwia udzielenie wsparcia uczniom z dysleksją poprzez praktyczne zestawy ćwiczeń Special Needs do każdego rozdziału oraz wskazówki umieszczone w artykule napisanym przez eksperta, Katarzynę Bogdanowicz, oraz w scenariuszach lekcji.
  • Pomaga zorganizować ciekawe zajęcia dla grup pracujących szybciej dzięki propozycjom ćwiczeń wykorzystującym metodę TPR w sekcji Extra Activities.
  • Ułatwia powtórzenie materiału poprzez ćwiczenia utrwalające zamieszczone w sekcji Consolidation.
  • Pozwala utrzymać właściwe tempo lekcji w klasach o zróżnicowanym poziomie umiejętności dzięki sekcji Extension dla uczniów pracujących szybciej.
  • Umożliwia określenie poziomu wiedzy uczniów na początku roku szkolnego poprzez test poziomujący w dwóch wersjach.
  • Daje możliwość sprawdzenia wiedzy po każdym rozdziale oraz na koniec każdego semestru i na koniec roku szkolnego dzięki testom w dwóch wersjach.
  • Wspomaga pracę nauczyciela dzięki kluczom odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, testów i wszystkich materiałów dodatkowych oraz transkrypcję nagrań do zadań z podręcznika i testów.