World Explorer 6

World Explorer 6

Zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej

Autorzy: Patricia Reilly, Marta Mrozik-Jadacka, Dorota Wosińska

„World Explorer” 6, zeszyt ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem pod względem treści. Wykorzystuje zdjęcia, teksty i filmy National Geographic Learning, wprowadzając kontekst interkulturowy wykraczający poza kraje angielskiego obszaru językowego. Jest kolorową, bardzo bogatą publikacją pozwalającą utrwalać wiedzę i doskonalić umiejętności.

  • Pozwala na przećwiczenie wszystkich zagadnień zaprezentowanych w podręczniku.
  • Rozbudza ciekawość świata i zachęca do nauki języka dzięki filmom National Geographic Learning.
  • Uatrakcyjnia utrwalanie wiedzy dzięki kolorowym zdjęciom i ilustracjom.
  • Stawia wyzwania dzięki trudniejszym ćwiczeniom „z gwiazdką”.
  • Umożliwia wykonanie ćwiczeń odnoszących się do materiału z podręcznika w domu oraz powtórzenie gramatyki dzięki kodom QR i dostępowi do portalu docwicenia.pl, zawierającymi nagrania audio, filmy oraz informacje gramatyczne w języku polskim z sekcji Grammar Guide.
  • Umożliwia powtórzenie wiadomości po każdym rozdziale w sekcji Test yourself.
  • Pozwala uczniom dokonać samooceny swoich wiadomości i umiejętności w sekcji Test yourself.
  • Wspomaga naukę słownictwa poprzez rady dotyczące szybkiego zapamiętywania oraz dodatkowe ćwiczenia w sekcji Learn more.
  • Kształci umiejętność mówienia dzięki ćwiczeniom na komunikację wykonywanym w parach z przygotowanymi kartami pracy dla ucznia A i B.