Wsparcie uczniów obcojęzycznych w adaptacji w polskim systemie szkolnym, w tym uczniów z trudnym doświadczeniem migracyjnym, jest wyzwaniem dla nauczycieli z nimi pracujących. Szczególnie ważna jest pomoc w nauce języka polskiego, aby uczniowie mogli jak najszybciej, w pełni uczestniczyć w życiu szkolnym. 

Programy multimedialne eduSensus mogą przyspieszyć, ułatwić i uatrakcyjnić naukę języka polskiego.  

Dysleksja PRO

Program do pracy w ramach edukacji wczesnoszkolnej, usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne ale i pomaga doskonalić umiejętność mówienia i czytania. Dzieci pracując z programem DYSLEKSJA PRO ćwiczą pisanie poprawne pod względem kaligraficznym i ortograficznym.

dowiedz się więcej kup z rabatem

Dysleksja PRO Poziom 2

Pogram multimedialny spójny z programem nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej oraz z uczniami uczącymi się języka polskiego jako obcego.

dowiedz się więcej kup z rabatem

Logopedia PRO - Obrazkowy Słownik Tematyczny

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej (ilustracje, animacje, nagrania), wpiera rozwój zasobu słownictwa dziecka. Słownik uatrakcyjnia zajęcia dydaktyczne i rozwija słownictwo poprzez zabawę. Dodatkiem do programu jest publikacja Podręczny zestaw obrazkowy zawierająca ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych. 

dowiedz się więcej kup z rabatem

Logopedia PRO - Zabawy Słowem

Multimedialne zabawy językowe z dziećmi, wspierające rozwój zasobu leksykalnego dziecka, rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego. Program Zabawy słowem stymuluje również rozwój umiejętności gramatycznych i formułowania wypowiedzi. Pozwala na stopniowanie trudności ćwiczeń, a tym samym dopasowanie ich do możliwości dziecka. Bogaty pakiet ćwiczeń leksykalnych jest pogrupowany tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.

dowiedz się więcej kup z rabatem

Bezpłatne materiały do pobrania

Nauka i terapia - wsparcie w nauce języka i rozwoju umiejętności językowych 

  • Materiały do pracy zdalnej z uczniami, z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych
  • Gry, kolorowanki, wierszyki logopedyczne i inne materiały wspierające wszechstronny rozwój dziecka
  • Prezentacje multimedialne i propozycje scenariuszy zajęć
  • Materiały do pracy z uczniami wymagających terapii logopedycznej oraz wspierających naukę języka polskiego
  • Polecane do zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
wejdź na dlanauczyciela.pl

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat programów eduSensus? Zostaw swoje dane - oddzwonimy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form