Co daje dziecku nauka historii?

Ciekawie podana wiedza historyczna ułatwia dziecku rozumienie ważnych wartości, fot. Vasilyev Alexandr/ Shutterstock

Wydawać by się mogło, że dzieci urodzone w XXI wieku interesuje głównie nowoczesny świat cyfrowych mediów. Ale to złudzenie. Współcześni uczniowie, podobnie jak poprzednie pokolenia, z zapałem uczą się historii, jeśli tylko trafią na dobre źródło wiedzy. A dlaczego warto rozniecać w dzieciach zainteresowanie przeszłością?

Ciekawie podana wiedza historyczna ułatwia dziecku rozumienie ważnych wartości. Poznając losy bohaterów sprzed lat, młody człowiek ma okazję zastanowić się: jak warto w życiu postępować? Dla jakich idei ludzie poświęcali życie lub zdrowie? Czy dawniej i dziś ludzie tak samo mocno kochali – drugiego człowieka, ojczyznę, wolność?

Poznając dzieje poszczególnych osób i całych narodów dziecko powoli uczy się, że w historii wiele zdarzeń i zjawisk się powtarza. Tam, gdzie pojawia się zawiść, bieda, fanatyzm albo rządza władzy – może dość do wojny. Tam, gdzie dochodzi do wojny, cierpią niewinni ludzie, a następne pokolenia niosą brzemię krzywd. Co zrobić, by uniknąć waśni, zła i zniszczenia? O tym właśnie możemy dowiedzieć się, badając przeszłość.

 

Opowieść o ludzkości

Czytając o dawnych dziejach możemy się przekonać, że człowiek jest niezwykłą istotą. Jak wspaniałe idee odkrywa ludzki mózg! Starożytni filozofowie pisali o naturze ludzkiej w sposób, który do dziś jest inspiracją. Prekursorzy nauk ścisłych przyglądali się światu i szukali w nim praw logiki. Poeci wymyślali dzieła, które do dziś poruszają czytelników. Każda epoka miała swoich wybitnych twórców i naukowców. Poznawanie ich biografii pozwala odkrywać różne obszary nauki, sklejać cegiełki wiedzy w solidny fundament. Takie łączenie poszczególnych historycznych wątków to ogromna przyjemność – jak np. ta, gdy uda się dostrzec, że niemal w tym samym czasie w Europie Leonardo da Vinci szkicował człowieka witruwiańskiego, Niccolo Macchiavelli rozważał, kto i jak powinien sprawować władzę, Marcin Luter buntował się przeciwko złym obyczajom duchowieństwa, Mikołaj Kopernik wyczuwał wirowy ruch Ziemi, Kolumb, szukając drogi do Indii, odkrył Amerykę, a o wszystkich nowych ideach można było dowiedzieć się dzięki wynalazkowi Gutenberga. Gdy dojrzymy zależności i przenikanie się wpływów, historia przestaje być zbiorem opowiadań, a staje fascynującą, inspirującą powieścią o ludzkości.

Fundament wiedzy

Nauka historii pozwala lepiej zrozumieć i docenić współczesny świat. Dziś mamy wiele udogodnień: lodówki pełne jedzenia, szczepionki i lekarstwa, dostęp do edukacji. Istnieją spisane prawa człowieka, władza podlega kontroli, zakazane są tortury.

Nie zawsze tak było. Ucząc się historii, dowiadujemy się, jak ludzie żyli kiedyś. Czego im brakowało? Jak tworzyli cywilizację? Jak doszło do tego, że współcześnie możemy żyć dłużej i bezpieczniej niż przed wiekami?

Wiedza o historii nauki, kultury, pozwala współczesnemu człowiekowi rozumieć, jak cenne są zdobycze cywilizacji. Właśnie dzięki wiedzy historycznej wykształcona osoba może zabierać głos w dyskusjach i formułować rozsądne argumenty. Zyskuje pewność siebie – zarówno w życiu zawodowym, publicznym, jak i w rozmowach ze znajomymi.

 

Nauka z przyjemnością

Dziś, jak bodaj nigdy wcześniej mamy mnóstwo okazji, by zainteresować dzieci nauką historii. Powstają wspaniałe książki, biografie, antologie, encyklopedie, powieści i komiksy oparte na faktach. Dużo jest historycznych filmów i programów popularnonaukowych. Wspaniale działają na wyobraźnię odwiedziny w nowoczesnych, multimedialnych muzeach i dobrze zarządzanych obiektach historycznych. Warto zabierać dzieci do skansenów, na turnieje rycerskie, rekonstrukcje bitew itp. wydarzenia. Do dyspozycji mamy także historyczne gry terenowe, wycieczki tematyczne czy projekty społeczne, dzięki którym dzieci mogą poznać historię z ust naocznych świadków wydarzeń. Warto wiedzieć, że właśnie story-telling, czyli metoda uczenia poprzez snucie opowieści, pozwala na lepszą pracę obszarów odpowiedzialnych za zapamiętywanie wiadomości. Można powiedzieć, że historia to nauka, która nie tylko sama wchodzi do głowy, ale także poszerza zasoby pamięci. Pokażmy dzieciom, że od słów „Dawno, dawno temu…” zaczynają się nie tylko baśnie, ale także solidna wiedza o świecie.