Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Autorzy: Opracowanie zbiorowe

Kolejny tom z serii Logopedia XXI Wieku jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się logopedią w perspektywie diagnostyczno-terapeutycznej oraz teoretyczno-metodologicznej.