Wstęp do kosmetyki. Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce PKZ (AU.aa)

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Autorzy: Monika Grono, Marzenna Mrozowska, Aleksandra Salczyńska, Alina Sroka, Beata Woźnicka, Anna Zaborowska

Nowoczesny podręcznik „Wstęp do kosmetyki” to cenne kompendium wiedzy przygotowujące do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

  • Zawiera zakres informacji określony w podstawie programowej jako PKZ (AU.aa): ogólna wiedza dermatologiczna i prozdrowotna, elementy chemii kosmetycznej i komunikacji z klientem oraz treści wstępne z zakresu BHP, PDG, KPS, OMZ.
  • Stanowi podbudowę merytoryczną do dalszego kształcenia w celu zdobycia kwalifikacji: AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
  • Przekazuje treści w przystępny sposób dzięki prostemu, zrozumiałemu, a jednocześnie precyzyjnemu językowi.
  • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki atrakcyjnej szacie graficznej, na którą składają się liczne przekroje anatomiczne, diagramy, schematy, infografiki, tabele, wyróżnienia w tekście. Najbardziej przydatne treści umieszczono w ramkach zatytułowanych: Pamiętaj!, To ważne, Czy wiesz, że… oraz w łatwych do odszukania zestawieniach tabela­rycznych.
  • Umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy dzięki licznym pytaniom kontrolnym zamieszczonym w każdym rozdziale.
  • Pozwala oswoić się z formą egzaminu dzięki zastosowaniu w podręczniku pytań zamkniętych w takiej postaci jak na egzaminie.
  • Pomaga w przeprowadzeniu atrakcyjnych lekcji i umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy dzięki licznym ćwiczeniom znajdującym się na końcu każdego rozdziału.
  • Pokazuje przydatność informacji z różnych dziedzin (anatomii, dermatologii, chemii, diete­tyki, psychologii, marketingu) w zawodzie kosmetyczki oraz w prowadzeniu własnego gabi­netu lub salonu.