Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1

Pewny start Aktywni zawodowo

Autorzy: Joanna Hryń, Krystyna Rapiej

„Pewny start. Aktywni zawodowo. Zajęcia kulinarne. Karty pracy 1” to zestaw 80 kart, które są przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną.
Celem publikacji jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z gastronomią, takimi jak: 

  • wybrane zawody w branży,
  •  higiena i zasady bezpieczeństwa pracy w kuchni,
  •  jednostki miary stosowane w kuchni,
  •  przelicznik kuchenny.

Tematyka kart: 

  • środki spożywcze, surowce,
  •  produkty i półprodukty,
  • potrawy i posiłki,
  •  metody konserwowania żywności,
  •  etapy obróbki wstępnej żywności,
  •  etapy obróbki cieplnej.

Uczniowie zyskają nie tylko wiedzę, ale też umiejętności potrzebne w jak najlepszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu prywatnym i zawodowym.