Zaśpiewajmy razem. Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny z symbolami PCS

Pewny start. Zaśpiewajmy razem

Autorzy: Magdalena Chlebowska

Zeszyt plastyczno-grafomotoryczny to zbiór 60 kart, które można wykorzystać na zajęciach rozwijających kreatywność. Karty powstały w oparciu o piosenki i zabawy muzyczne nagrane na płycie dołączonej do publikacji „Zaśpiewajmy razem. Śpiewnik z symbolami PCS”. Ćwiczenia nawiązują do słów oraz muzyki, ale z zeszytu można korzystać również niezależnie od śpiewnika.
Zaletą publikacji jest opracowanie poleceń z wykorzystaniem symboli PCS (ang. picture communication symbols), dzięki czemu są to gotowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami posługującymi się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji.

Zaproponowane karty pracy zachęcają uczniów do spontanicznej aktywności, przybliżają znajomość zapisów nutowych, inspirują do rysowania różnorodnych wzorów i ćwiczenia pamięci sekwencyjnej, stosowania rytmów, kolorowania fragmentów rysunków konturowych, posługiwania się zakodowanymi informacjami przy kolorowaniu obrazków, dorysowywania na ilustracjach zgodnie z własną percepcją i możliwościami motorycznymi.

Karty zawierają różne zadania, w tym:

  •  zadania nawiązujące do zagadnień związanych z muzyką – uczą poznawać rytm, aktywnie słuchać muzyki
  •  zadania związane z emocjami – uczą ich nazywania, rozpoznawania u siebie i innych osób
  •  rysunki do samodzielnego uzupełniania – aktywizują, rozwijają kreatywność, budują satysfakcję z        samodzielnego  tworzenia obrazka, wzmacniają poczucie własnej wartości
  •  zadania z labiryntami i kodowaniem – ćwiczą orientację przestrzenną, utrwalają rozróżnianie strony lewej i prawej oraz pojęcia związane z określaniem położenia przedmiotów
  •  zadania grafomotoryczne – ćwiczą precyzję ruchów dłoni, wyrównują napięcie mięśniowe, ćwiczą koncentrację uwagi i percepcję wzrokową
  •  zadania plastyczne – zachęcają do zabawy kolorami, poznawania barw ciemnych i jasnych, zimnych i ciepłych.