„Zbieram, poszukuję, badam

„Zbieram, poszukuję, badam" − program wychowania przedszkolnego

Autorzy: Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Program wychowania przedszkolnego „Zbieram, poszukuję, badam” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat stanowi podstawę do planowania pracy z dziećmi od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej.

  • Zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.
  • Wskazuje sposoby planowania pracy i realizacji treści edukacyjnych.
  • Pomaga przygotowywać aktywizujące zajęcia dla dzieci dzięki szczegółowo przedstawionym metodom pracy.
  • Ułatwia dokumentowanie pracy dzięki konkretnie opisanym funkcjom stosowanych technik.
  • Ułatwia organizację zajęć adaptacyjnych − zawiera wskazówki i pomysły zajęć.
  • Daje możliwość zaplanowania systematycznej diagnozy i obserwacji, wskazuje konkretne rozwiązania i sposoby budowania narzędzi.