Zbiór zadań z fizyki

dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska

Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w klasach 7–8, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

       

  • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami propozycjom doświadczeń.
  • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki przykładowo rozwiązanym zadaniom, często różnymi sposobami.
  • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
  • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań nowej podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
  • Zapewnia możliwość powtarzania i utrwalania wiedzy dzięki zadaniom przekrojowym, przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu szkoły podstawowej.
  • Umożliwa sprawdzenie wiedzy i umiejętności przed egzaminem dzięki nowemu testowi przekrojowemu Jak na egzaminie.
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także