Zrozumieć fizykę. Część 1

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Publikacja z dostępem do e-testów.

Nr dopuszczenia: 632/1/2013/2015
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 1 przedstawia zagadnienia fizyki przystępnie, w klasyczny sposób – począwszy od mechaniki – i już od pierwszych lekcji pomaga kształcić umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym.

  • Przedstawia zagadnienia w zrozumiały sposób i zachęca do samodzielnej pracy dzięki prostemu językowi wykładu, wzbogaconemu Dodatkami matematycznymi, ciekawostkom A to ciekawe, atrakcyjnym infografikom i licznym ilustracjom odwołującym się do życia codziennego.
  • Pomaga w nauce rozwiązywania zadań różnego typu, dzięki rozwiązanym Przykładom, zadaniom do samodzielnej pracy, a także wskazówkom na marginesie ułatwiającym rozwiązanie trudniejszych zadań.
  • Pozwala kształcić umiejętności przeprowadzania doświadczeń i ich analizowania dzięki propozycjom doświadczeń obowiązkowych wraz z analizą wyników pomiarów oraz propozycjom innych, łatwych do wykonania eksperymentów.
  • Ułatwia przypomnienie i utrwalenie wiadomości wprowadzanych na wszystkich etapach edukacji dzięki odwołaniom Przypomnij sobie na początku tematów, podsumowaniom Po tej lekcji powinieneś po każdym temacie oraz czytelnie wyróżnionym wzorom, definicjom, zasadom i prawom fizycznym.
  • Zapewnia systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego za pomocą zadań z przykładowymi rozwiązaniami, Powtórzeń po każdym dziale, a także e-testów, do których uczniowie mają dostęp po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręcznikach.