Zrozumieć fizykę. Część 2

Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony

Autorzy: Joanna Borgensztajn

Maturalne karty pracy dla szkół ponadgimnazjalnych do zakresu rozszerzonego „Zrozumieć fizykę” cz. 2 zawierają zadania skorelowane z zagadnieniami wprowadzanymi w kolejnych działach podręcznika i umożliwiają opanowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym.

  • Ułatwiają utrwalanie i systematyczne sprawdzanie poziomu wiedzy z poszczególnych działów dzięki zróżnicowanym zadaniom maturalnym różnego typu pogrupowanym w działy, zgodnie z układem treści podręcznika.
  • Umożliwiają uczniom samodzielną pracę dzięki Przykładom, wskazówkom do zadań, odpowiedziom do wybranych zadań i arkuszowi maturalnemu z odpowiedziami oraz schematem punktowania.
  • Zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminu poprzez bieżącą pracę ze wszystkimi rodzajami zadań występującymi na maturze.