Zrozumieć przeszłość 1

Maturalne karty pracy do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Robert Śniegocki
Seria: Zrozumieć przeszłość

„Maturalne karty pracy. Część 1” z serii „Zrozumieć przeszłość” są przeznaczone do nauczania historii w klasach 1 liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących starożytności i średniowiecza.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Uczą, jak rozumieć polecenia na maturze dzięki czytelnemu wyjaśnieniu znaczenia czasowników operacyjnych.
  • Pokazują, jak rozwiązywać zadania maturalne – w Przykładach wyjaśnione są krok po kroku strategie rozwiązywania typów zadań, które często pojawiają się na maturze.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki przypisaniu zadań do tematów podręcznika.
  • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu starożytności i średniowiecza za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
  • Oswajają z maturą poprzez rozwiązywanie wybranych zadań CKE skorelowanych z zakresem treści podręcznika.
  • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
  • Klucz odpowiedzi do zadań z „Maturalnych kart pracy” dostępny na dlanauczyciela.pl.