Zrozumieć przeszłość 3

Maturalne karty pracy do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Praca zbiorowa

Druga część „Maturalnych kart pracy” z serii „Zrozumieć przeszłość” jest przeznaczona dla uczniów 3 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum uczących się w zakresie rozszerzonym. Jest to zbiór zadań i tematów wypracowań, które dotyczą epoki nowożytnej.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Uczą, jak rozumieć polecenia na maturze dzięki czytelnemu wyjaśnieniu znaczenia czasowników operacyjnych.
  • Pokazują, jak rozwiązywać zadania maturalne – w Przykładach wyjaśnione są krok po kroku strategie rozwiązywania typów zadań, które często pojawiają się na maturze.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki przypisaniu zadań do tematów podręcznika.
  • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu starożytności i średniowiecza za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
  • Oswajają z maturą poprzez rozwiązywanie wybranych zadań CKE skorelowanych z zakresem treści podręcznika.
  • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
  • Klucz odpowiedzi do zadań z „Maturalnych kart pracy” dostępny na dlanauczyciela.pl.