Zrozumieć przeszłość. Część 3

Zrozumieć przeszłość. Część 3

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy

„Maturalne karty pracy. Część 3” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących lat 1815–1939. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
  • Ułatwiają sprawdzenie wiadomości z zakresu lat 1815–1939 za pomocą Przykładowego testu i załączonych do niego odpowiedzi.
  • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.