Zrozumieć przeszłość. Część 4

Zrozumieć przeszłość. Część 4

Maturalne karty pracy do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Agnieszka i Tytus Izdebscy, Barbara Furman

„Maturalne karty pracy. Część 4” z serii „Zrozumieć przeszłość” to zbiór zadań i tematów wypracowań dotyczących dziejów najnowszych po 1939 r. Materiały zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Edukacyjnej.

  • Umożliwiają kształcenie kluczowych umiejętności, takich jak praca z mapą, tekstem źródłowym i danymi statystycznymi.
  • Pomagają utrwalać wiedzę zdobytą na lekcji dzięki zadaniom skorelowanym z podręcznikiem.
  • Wspomagają przygotowania do egzaminu maturalnego i oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
  • Ułatwiają sprawdzenie wiedzy przed egzaminem maturalnym dzięki Przykładowemu arkuszowi egzaminacyjnemu i załączonymi do niego odpowiedziami.