Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 17/2009/2015
Autorzy: Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

Podręcznik dla gimnazjum „Żyję i działam bezpiecznie” przedstawia treści z dziedziny bezpieczeństwa w klasycznym układzie treści.

  • Ułatwia przyswojenie nowych i trudnych zagadnień dzięki przejrzystemu układowi treści i przystępnym tekstom.
  • Pomaga zapamiętać najważniejsze treści oraz opanować umiejętności praktyczne wymagane na tym etapie edukacyjnym poprzez wykorzystanie infografik, poglądowych ilustracji i tabel.
  • Pozwala utrwalić materiał z ostatniej lekcji dzięki ćwiczeniom oraz zadaniom sprawdzającym zamieszczonym na końcu każdego tematu.