Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Nr dopuszczenia: 960/2019
Autorzy: Jarosław Słoma

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadpodstawowych oprócz umiejętności działania ratowniczego i zachowania się w sytuacjach kryzysowych przekazuje wiedzę o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej, zagrożeniach czasu pokoju oraz współczesnych zagrożeniach zdrowia.

  • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki zamieszczeniu w nim czytelnych zdjęć, infografik, schematów i algorytmów postępowania.
  • Umożliwia szybkie powtórzenie wiedzy dzięki podsumowaniom zamieszczonym po każdym temacie lekcji i testom Sprawdź, czy potrafisz po każdym dziale.
  • Rozbudza zainteresowanie ucznia przedmiotem dzięki licznym infografikom, ciekawostkom i odesłaniom do stron internetowych.
  • Ułatwia realizację założeń podstawy programowej dzięki praktycznemu układowi treści i powiązaniu tekstu z nowoczesnymi rozwiązaniami graficznymi.