Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 426/2012/2015
Autorzy: Jarosław Słoma

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych oprócz umiejętności działania ratowniczego i zachowania się w sytuacjach kryzysowych przekazuje wiedzę o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej, zagrożeniach czasu pokoju i czasu wojny oraz współczesnych zagrożeniach zdrowia.

 

  • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki zamieszczeniu w nim schematów, algorytmów postępowania i wielu rysunków poglądowych.
  • Umożliwia szybkie powtórzenie wiedzy dzięki podsumowaniom zamieszczonym po każdym temacie lekcji.
  • Rozbudza zainteresowania ucznia dzięki licznym infografikom, ciekawostkom i odesłaniom do stron internetowych.