Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Autorzy: Danuta Słoma, Jarosław Słoma

Zeszyt ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” pomaga utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę, a dzięki miejscom na notatki z powodzeniem zastąpi zeszyt przedmiotowy.

  • Jest skorelowany z podręcznikiem – zawiera ćwiczenia ułożone według rozdziałów i tematów z podręcznika.
  • Umożliwia szybkie i łatwe powtórzenie materiału z lekcji dzięki zadaniom w formie ilustracji lub schematów do wypełnienia.
  • Pomaga utrwalić umiejętności praktyczne dzięki czytelnym zdjęciom odwołującym się do informacji w podręczniku.
  • Kształci umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych.
  • Zawiera optymalną liczbę zadań, które zostały dobrane tak, aby uczeń mógł je zrealizować w krótkim czasie.
  • Ułatwia zarówno pracę na lekcji, jak i pracę w domu dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności i różnorodnej formie.
  • Pozwala na rezygnację z zeszytu przedmiotowego dzięki miejscu na notatki własne ucznia.