SERIA

Wczoraj i dziś. Reforma 2017

 • Umożliwia zapoznanie uczniów z dziejami ludzkości dzięki przejrzystemu, chronologicznemu układowi materiału i zrozumiałemu językowi.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji za pomocą kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez wyjątkowe rozwiązania, takie jak Tajemnice sprzed wieków, multibooki (dla klas 4–6), multiteki (dla klas 7–8) czy infografiki.
 • Daje możliwość sprawdzania wiedzy i kształcenia umiejętności historycznych m.in. za pomocą zeszytów ćwiczeń.
 • Wspomaga nauczanie treści przedmiotowych dzięki uwzględnieniu możliwości poznawczych uczniów szkoły podstawowej (przystępny język, odpowiednie proporcje liczby dat i nowych pojęć).

Elementy serii

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/1/2017
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski
Seria: Wczoraj i dziś

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej przystępnie wprowadza w zagadnienia przedmiotowe. Prezentuje dzieje Polski przez pryzmat bohaterów naszej historii.

Ponadto:

 • Pomaga kształcić, a następnie rozwijać umiejętności analizy i interpretacji źródeł historycznych za pomocą licznych zdjęć, map i tekstów oraz dołączonego do nich materiału ćwiczeniowego.
 • Pobudza wyobraźnię i ułatwia przyswojenie treści omawianych na lekcjach dzięki atrakcyjnej szacie graficznej i ciekawym infografikom.
 • Ułatwia dostrzeganie związków teraźniejszości z przeszłością poprzez nawiązania do czasów obecnych w module Współcześnie.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą Tajemnic sprzed wieków i Ciekawostkom.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii dla 4 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.

Ponadto:

 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi materiałami (m.in. pokazami slajdów, nagraniami i filmami) dzięki kodom QR znajdującym się w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek w formie łamigłówek.
 • Pomaga rozwiązywać zadania poprzez zamieszczone obok wybranych poleceń Dobre rady ze wskazówkami.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań przedmiotem za pomocą ćwiczeń do Tajemnic sprzed wieków i Dla dociekliwych.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu
Atlas historyczny dla klasy 4

Atlas historyczny dla klasy 4

Atlas do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Atlas historyczny dla klasy 4 to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

Ponadto:

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżyć omawiane treści za pomocą opracowanych na wysokim poziomie map.
 • Umożliwia zrozumienie przedstawianych na mapach treści dzięki dostosowaniu ich do percepcji uczniów szkoły podstawowej.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 4

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Książka Nauczyciela do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Książka Nauczyciela „Wczoraj i dziś 4” do historii dla szkoły podstawowej zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej.

Ponadto:

 • Pomaga przygotować ciekawe lekcje dzięki scenariuszom lekcji wraz z propozycjami metod aktywizujących.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności historycznych za pomocą dużej liczby ćwiczeń wyposażonych w materiały źródłowe. Ćwiczenia znajdują się m.in. w kartach pracy.
 • Usprawnia przygotowanie dokumentacji.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez przykładowe testy w wersjach dla grupy a i b.

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 877/4/2017
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Seria: Wczoraj i dziś

Podręcznik „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej prezentuje w porządku chronologicznym treści od kongresu wiedeńskiego do wybuchu II wojny światowej. Informacje łatwo zapamiętać dzięki przystępnie napisanemu tekstowi oraz nowoczesnej formie graficznej.

Ponadto:

 • Pomaga uzupełnić wiedzę niezbędną do rozpoczęcia nauki w klasie 7 za pomocą wstępu Co było wcześniej?, który przypomina wiadomości z historii powszechnej i Polski z lat 1764–1815.
 • Umożliwia ćwiczenie umiejętności historycznych (praca z mapą, tekstem, ilustracjami) poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów źródłowych i dołączone do nich polecenia.
 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej dzięki chronologicznemu przedstawieniu materiału.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Tajemnice sprzed wieków, Ciekawostki i Warto wiedzieć.
 • Pomaga zrozumieć omawiane treści poprzez zastosowanie ciekawych zdjęć, infografik oraz ilustracji.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i Tablicom chronologicznym.
 • Pozwala sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy dzięki starannie dobranym pytaniom i poleceniom.
 • Umożliwia przypomnienie i uzupełnienie wiadomości dotyczących wydarzeń z XVIII w. poprzez element Co było wcześniej.
przejdź do sklepu

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Zeszyt ćwiczeń „Wczoraj i dziś” do historii dla 7 klasy szkoły podstawowej pomaga utrwalać wiedzę i kształcić umiejętności historyczne.

Ponadto:

 • Pozwala rozwijać umiejętności dzięki zadaniom Dla dociekliwych.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez zadania do Tajemnic sprzed wieków.
 • Umożliwia zapoznanie się z dodatkowymi ćwiczeniami i samouczkami za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
 • Zachęca do wykonywania kolejnych zadań za pomocą ćwiczeń Na dobry początek.
 • Oszczędza czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy z poszczególnych rozdziałów i pomaga w przygotowaniu do prac klasowych dzięki podsumowaniom Sprawdź, czy potrafisz.
przejdź do sklepu
Atlas historyczny dla klas 5–8

Atlas historyczny dla klas 5–8

Atlas do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Atlas historyczny "Od starożytności do współczesności" dla klas 5–8 to publikacja przeznaczona dla szkoły podstawowej. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

 • Pozwala na doskonalenie umiejętności historycznych za pomocą przejrzystych, prostych i czytelnych map.
 • Rozbudza ciekawość uczniów dzięki atrakcyjnym graficznie i bogatym kolorystycznie mapom.
 • Wspomaga utrwalanie i uzupełnianie wiadomości zdobytych na lekcjach za pomocą licznych map tematycznych, map przekrojowych, planów bitew, planów miast, diagramów, schematów oraz danych statystycznych.
 • Sprzyja doskonaleniu umiejętności lokalizacji czasowo-przestrzennej wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata dzięki czytelnym mapom o odpowiednio dobrej treści.
 • Pozwala na realizację programu nauczania bez względu na wybrany podręcznik dzięki bogactwu treści.
przejdź do sklepu
Wczoraj i dziś. Klasa 7

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Książka Nauczyciela do historii dla szkoły podstawowej

Seria: Wczoraj i dziś

Książka Nauczyciela „Wczoraj i dziś 7” do historii dla szkoły podstawowej zawiera materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej.

Ponadto:

 • Pomaga przygotować ciekawe lekcje dzięki scenariuszom lekcji wraz z propozycjami metod aktywizujących.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności historycznych za pomocą dużej liczby ćwiczeń wyposażonych w materiały źródłowe. Ćwiczenia znajdują się m.in. w kartach pracy.
 • Usprawnia przygotowanie dokumentacji.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy uczniów poprzez przykładowe testy w wersjach dla grupy a i b.

Zobacz nasze podręczniki

„Wczoraj i dziś” – klasa 4

 • Łączy sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, zastosowane wcześniej w cenionych seriach do nauczania historii: „Wczoraj i dziś” dla klas 4–6 szkoły podstawowej oraz „Śladami przeszłości” dla klas 1–3 gimnazjum.
 • Seria została skorelowana z nową podstawą programową oraz dostosowana do poziomu percepcji ucznia.
 • Pomaga wprowadzić uczniów w fascynujący świat historii.
 • Ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności historycznych oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem.

zobacz podręcznik – kl. 4.

„Wczoraj i dziś” – klasa 7

 • Łączy sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, zastosowane wcześniej w cenionych seriach do nauczania historii: „Wczoraj i dziś” dla klas 4–6 szkoły podstawowej oraz „Śladami przeszłości” dla klas 1–3 gimnazjum.
 • Seria została skorelowana z nową podstawą programową oraz dostosowana do poziomu percepcji ucznia.
 • Pomaga wprowadzić uczniów w fascynujący świat historii.
 • Ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności historycznych oraz zainteresowanie uczniów przedmiotem.

zobacz podręcznik – kl. 7.

Dla nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela „Wczoraj i dziś” zawierają materiały dydaktyczne niezbędne w pracy nauczyciela, w tym:

 • karty pracy – specjalnie przygotowane zestawy zadań, ułatwiające przeprowadzenie lekcji i rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami,
 • rozkład materiału – materiał nauczania podzielony na 30 (w klasie 4) i 60 jednostek lekcyjnych (w klasach 5–8),
 • scenariusze lekcji – propozycje realizacji wybranych tematów i zagadnień z podręcznika „Wczoraj i dziś”, zawierające propozycje metod aktywizujących oraz karty pracy,
 • testy – zestawy pytań i poleceń do każdego działu podręcznika w wersjach a i b, z dołączonymi kartami odpowiedzi.

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Wczoraj i dziś” przygotowaliśmy wiele pomocy dydaktycznych:

 • testy,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • multibooki dla klas 4–6 oraz multiteki do klas 7–8

oraz słuchowiska, plansze, filmy i wiele innych materiałów dydaktycznych.

generator.dlanauczyciela.pl

Generator testów i sprawdzianów ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów i skraca czas potrzebny do przygotowania materiałów weryfikujących wiedzę. Umożliwia:

 • korzystanie z bazy gotowych zadań i testów,
 • tworzenie własnych testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • edycję zadań zamieszczonych w bazie,
 • dodawanie własnych zadań i tworzenie z nich materiałów sprawdzających wiedzę.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibook

Multibook

Nowoczesny multimedialny podręcznik dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki, animacje i ćwiczenia.

zobacz więcej

Multiteka

Multiteka

Nowoczesne multimedialne narzędzie będące doskonałym dopełnieniem lekcji

Multiteka zawiera wiele ciekawych wizualnych materiałów m.in.: interaktywne obrazy, utwory muzyczne oraz pokazy slajdów. Dzięki temu treści przedmiotowe są przedstawione w interesujący sposób, co zwiększa atrakcyjność lekcji.

zobacz więcej

Flipbook

Flipbook

Nowoczesny multimedialny podręcznik dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej.

zobacz więcej

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Kraina historii

Kraina historii

Portal z atrakcyjnymi materiałami powiązanymi z zeszytami ucznia "Wczoraj i dziś". Zawiera gry, zabawy interaktywne i filmy historyczne.

Czytaj więcej

Więcej o serii

Najważniejsze zmiany w podstawie programowej dla historii

W nowej, ośmioklasowej szkole podstawowej nie występuje przedmiot „historia i społeczeństwo”. Historia jako osobny przedmiot będzie nauczana w klasach 4–8, a wiedza o społeczeństwie zostanie wprowadzona dopiero w klasie 8.

Szkolne potyczki z chronologią. Dlaczego ważne jest myślenie chronologiczne? [WEBINARIUM]

Wiesława Surdyk-Fertsch, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, autorka wielu podręczników oraz programów nauczania do historii, laureatka Nagrody im. Filipa Kallimacha analizuje nową podstawę programową do historii i przybliża wagę myślenia chronologicznego. Obejrzyj webinarium!

Zobacz także