Javascript is required

Zmiany w edukacji w 2024–2028

Wraz z początkiem roku 2024 MEN zainicjowało długotrwały i szeroko zakrojony proces zmian w edukacji. Pierwszy etap tych prac jest już bliski finału – 23 kwietnia MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawy programowe, a w czerwcu mamy poznać ostateczną wersję „odchudzonych” podstaw programowych.

W tych wszystkich zmianach Nowa Era jako sprawdzony partner edukacyjny będzie aktywnie wspierać nauczycieli i uczniów. Na bieżąco będziemy przekazywać aktualne informacje i dostarczać dokumenty ministerialne, a na wrzesień 2024 przygotowujemy ofertę wydawniczą uwzględniającą najnowsze wytyczne MEN.

Harmonogram prac MEN nad zmianami w edukacji

Etapy wdrażania zmienionych podstaw programowych

Zgodnie z zapowiedziami MEN zmieniona, „odchudzona” o 20% podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkołach podstawowych (klasy 4– 8) i ponadpodstawowych już od 1 września 2024 r. Ma ona obowiązywać w kilkuletnim okresie przejściowym – aż do wprowadzenia zapowiadanej przez Ministerstwo gruntownej reformy edukacji.  W szkołach podstawowych ma ona wejść w życie od 2026 r., a w szkołach ponadpodstawowych dopiero po 2028 r. 

Zmiany w podstawach programowychPodstawy programowe są przeładowane, zawierają za dużo szczegółowej, encyklopedycznej wiedzy niepotrzebnie obciążającej uczniów – tak MEN uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian do obecnie obowiązujących podstaw programowych.


23 kwietnia
br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych.

Na czym polegają proponowane zmiany w podstawach?

Według MEN zmiany mają przełożyć się na  uszczuplenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia, co powinno skutkować  większą motywacją do uczenia się, rozwijania zdolności i zainteresowań. W tym celu, w projekcie m.in.:

 • zrezygnowano z niektórych zagadnień
 • w szkole ponadpodstawowej przesunięto niektóre treści z zakresu podstawowego na zakres rozszerzony
 • zmniejszono zakres niektórych zagadnień poprzez doprecyzowanie wymagań lub zredukowanie liczby przykładów obligatoryjnych do omówienia
 

Jak zmienić ma się rola nauczyciela?

 • MEN tłumaczy, że celem zmian jest zwiększenie autonomii nauczycieli w realizacji podstaw programowych. To nauczyciel ma decydować, które przykłady czy szczegóły uwzględni podczas realizacji danego zagadnienia. Jednocześnie ma zyskać więcej czasu na bardziej dogłębną realizację pozostawionych treści kształcenia.

Prace domowe. Szkoła podstawowaCo się zmieni?

 • klasy 1–3
  Nauczyciel nie zadaje w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:
  • pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Ćwiczenia z motoryki małej są obowiązkowe dla ucznia.
  • praktyczno-technicznych prac domowych.
 • klasy 4–8
  Nauczyciel może zadać w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:
  • pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania, ale jest ona nieobowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.


Co się nie zmieni?

Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania (najmłodsi uczniowie), czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych czy powtarzania materiału omówionego na lekcji itp.

Materiały instruktażowe MEN

3 kwietnia MEN opublikowało materiały instruktażowe. Ich celem, według MEN, ma być wsparcie nauczycieli w rozumieniu wprowadzonych zmian i stosowaniu ich w bieżącej pracy.

Nasza odpowiedź na zmiany w podstawach programowych 2024

Już od roku szkolnego 2024/25 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zacznie obowiązywać „odchudzona” podstawa programowa. Jak się zorientować, które treści nadal obowiązują, a które można pominąć?


Odpowiedź znajdziesz w naszych materiałach. Opracowaliśmy spójny i precyzyjny system oznaczeń dla treści objętych zmianami. Na wrzesień przygotowujemy ofertę z tymi oznaczeniami.

Jak oznaczyliśmy w podręcznikach treści wykreślone z podstawy programowej?

Zobacz, co się zmienia w Twoim przedmiocie