SERIA

Puls życia. Reforma 2017

 • Ułatwia przejście od nauczania przyrody do nauczania biologii dzięki dodatkowym lekcjom w podręczniku dla klasy 7uwzględnionym w rozkładzie materiału oraz filmom, animacjom i plakatom.
 • Kształci praktyczne umiejętności oraz dynamizuje lekcje poprzez atrakcyjne infografiki w podręcznikach oraz cenne zasoby cyfrowe w Multitece i Multimedialnym atlasie anatomicznym.
 • Stanowi wsparcie w pracy dydaktycznej dzięki dokumentacji oraz różnorodnym pomocom, jak gry dydaktyczne, lekcje multimedialne, foliogramy, dostępnym na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy i ćwiczenie kluczowych umiejętności dzięki atrakcyjnym zeszytom ćwiczeń.
 • Umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą Generatora testów.
 • Ułatwia nauczycielom systematyczną kontrolę postępów uczniów dzięki diagnozie przedmiotowej.

Elementy serii

Puls życia. Klasa 7

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: w trakcie procedury MEN
Autorzy: Małgorzata Jefimow
Seria: Puls życia

Podręcznik „Puls życia” do biologii dla klasy 7 umożliwia nauczanie biologii człowieka w sprawdzony sposób.

 • Ułatwia wyrównanie różnic programowych dzięki dodatkowemu rozdziałowi Biologia – nauka o życiu.
 • Pomaga poznać i zrozumieć zasady działania organizmu ludzkiego dzięki czytelnym i atrakcyjnym infografikom.
 • Pozwala zgłębiać wiedzę o przyczynach i skutkach oraz profilaktyce najczęstszych chorób dzięki rozkładówkom Zapobiegaj zamiast leczyć.
 • Kształci umiejętności praktyczne przydatne w razie urazu czy wypadku poprzez element Pierwsza pomoc oraz umiejętności badawcze dzięki Doświadczeniom i Obserwacjom zgodnym z metodologią badań.
 • Rozbudza zainteresowanie biologią poprzez elementy Czy wiesz, że… oraz W liczbach.
 • Pomaga uporządkować wiedzę z każdego rozdziału dzięki Podsumowaniom oraz testom Wiesz czy nie wiesz?
przejdź do sklepu
Puls życia. Klasa 7

Puls życia. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec
Seria: Puls życia

Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” do biologii dla klasy 7 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności.

- Uczy stosowania metodyki badań biologicznych poprzez Doświadczenia biologiczne oraz Łatwo to sprawdzić.

- Rozbudza zainteresowanie biologią dzięki elementowi Korzystam z informacji łączącemu ciekawe treści z zadaniami sprawdzającymi kluczowe umiejętności.

- Pomaga przygotowywać się do sprawdzianów za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz.

- Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zadania Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.

- Zachęca do poszerzania wiedzy i uatrakcyjnia pracę na lekcji dzięki dodatkowym zadaniom, animacjom i filmom umieszczonym pod kodami QR.

przejdź do sklepu

Zobacz zwiastun

„Puls życia” – najlepsza seria do nauczania biologii

 • Dostosowana do nowej podstawy programowej oraz wzbogacona o nowe rozwiązania.
 • Ułatwia przejście od nauczania przyrody do nauczania biologii.
 • Umożliwia kształcenie praktycznych umiejętności dotyczących metodologii badań biologicznych i udzielania pierwszej pomocy.
 • Pomaga w kształtowaniu u uczniów nawyków zdrowego stylu życia.

zobacz zwiastun

Dla nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela „Puls życia”:


 • są skorelowane z pozostałymi elementami serii „Puls życia”,
 • zawierają materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela, zgodne z wymogami nowej podstawy programowej,
 • stanowią cenne źródło pomysłów ułatwiających przygotowanie lekcji oraz sprawdzenie wiedzy uczniów.


Multimedialny atlas anatomiczny

Multimedialny atlas anatomiczny

Multimedialny atlas anatomiczny zawiera bogactwo narzędzi, które pozwalają przyjrzeć się z bliska elementom budowy ludzkiego organizmu, zainteresować uczniów omawianymi zagadnieniami oraz sprawdzić ich wiedzę. Znajdują się w nim:

 • filmy, animacje i interaktywne ilustracje,
 • plansze ćwiczeniowe,
 • quizy,
 • plansze „Patologie”,

Cała biologia człowieka w jednym miejscu!

Zapoznaj się z atlasem w portalu DLANAUCZYCIELA.pl

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Puls życia” znajdą różnorodne pomoce dydaktyczne, takie jak:

 • Multiteka,
 • generator testów i sprawdzianów,
 • multimedialny atlas anatomiczny,
 • foliogramy multimedialne,
 • scenariusze lekcji terenowych,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy.

Rekomendowane dla Ciebie

Multiteka

Multiteka

Nowoczesne narzędzie ułatwiające prowadzenie lekcji biologii

Aplikacja dla nauczyciela zawierająca ciekawe animacje, filmy i symulacje skorelowane z podręcznikiem. Stanowi atrakcyjne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych i pomaga w rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem.

zobacz więcej

Generator testów

Generator testów

Umożliwia tworzenie testów, sprawdzianów i kartkówek z gotowych lub własnych zadań

Baza ponad 2000 zadań stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów. Pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania materiałów sprawdzających wiedzę.

zobacz więcej

Więcej o serii

Biologia – jak się zmienią podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej?

Zgodnie z nową podstawą programową biologia będzie nauczana w klasach 5–8 szkoły podstawowej, w następujacym wymiarze godzin: po jednej godzinie w klasach 5, 6 i 8 oraz dwie godziny w klasie 7. Nauczyciel biologii na realizację wymagań podstawy programowej będzie miał dodatkową godzinę (w porównaniu z obecną liczbą godzin w gimnazjum).

Zobacz także