Pierwszy egzamin ósmoklasisty

Tegoroczni uczniowie klas 7 już w następnym roku szkolnym zmierzą się z nowym egzaminem – egzaminem ósmoklasisty. Egzamin ten będzie sprawdzał stopień opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego. Uczniów, ich rodziców i nauczycieli w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty będzie wspierać Wydawnictwo Nowa Era.

Przedmioty egzaminacyjne

W roku 2019 egzamin ósmoklasisty obejmie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

O egzaminie – najważniejsze informacje

Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 w kwietniu.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin będzie miał formę pisemną.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).


Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej. W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy – szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej.

Dobrze zaplanowane przygotowania

Każdy nowy egzamin wywołuje wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ogrom emocji, rodzi obawy, pytania i wątpliwości… Dlatego zadbaliśmy o to, aby każdy uczestnik tego ważnego wydarzenia czuł się bezpiecznie w nowej, stawiającej duże wyzwania sytuacji. Starannie zaplanowaliśmy kolejne etapy przygotowań do egzaminu z uwzględnieniem potrzebnych materiałów dydaktycznych.

Przebieg egzaminu

Uczniowie przystępujący do egzaminu w przejściowym okresie wdrażania reformy, czyli w latach 2019–2021, będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów. Od 2022 roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów.

Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.

Dokumenty do pobrania

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Reforma oświaty pod lupą

CKE udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Zobacz także