Aktywna tablica 2023 dla szkół podstawowych

Multimedialne wsparcie w diagnozie i terapii

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Spektrum autyzmu PRO

SPEKTRUM AUTYZMU

Specjalistyczne programy multimedialne dla nauczycieli i terapeutów przeznaczone do terapii dzieci i młodzieży z ASD.

Czytaj więcej

UWAGA SŁUCHOWA

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

Koncentracja uwagi

KONCENTRACJA UWAGI

Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji, deficytami uwagi i pamięci.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA

Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

DYSKALKULIA

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe

PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

Wsparcie terapii wyższych funkcji słuchowych, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Czytaj więcej

Programy multimedialne w edukacji

Rozwiązania dla przedszkola

Wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych i wypracowaniu gotowości szkolnej.

Rozwiązania dla szkoły

Edukacja włączająca i rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas 1-3, 4-8 i młodzieży.

Aktywna tablica 2023 – katalog eduSensus

Poznaj pełną ofertę programów służących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej! 

W katalogu eduSensus na rok 2023 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2023
  • Oferta w ramach programu AKTYWNA TABLICA - środki na SPE
  • Poradnik dla dyrektora - o czym pamiętać, ubiegając się o środki w programie Aktywna tablica?
zobacz broszurę

Publikacje dla kształcenia specjalnego dostępne w ramach dotacji celowej 2023/24

akademia pomyslow-1.jpg

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty publikacji, dostępnych m.in. w ramach dotacji celowej na uczniów z orzeczeniem, subwencji oświatowej czy wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W naszej ofercie znajdują się dwie serie publikacji Pewny Start oraz Akademia Pomysłów. Znane na rynku podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe od lat wspierają edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W bieżącym roku przygotowaliśmy dla Państwa szereg nowości, w tym zupełnie nową metodę w podziale na poziomy kształcenia. Jej 8 poziomów od A do H zapewnia kompletny materiał na każdy rok szkolny i wygodną pracę z każdym uczniem.

Najnowsza seria publikacji

Serie wydawnicze

Kształcenie specjalne - katalog 2023/24

Poznaj pełną ofertę podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przygotowanych specjalnie dla dzieci ze SPE.

W katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/24 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2023/24
  • Wszystkie dostępne publikacje z serii "Pewny start" oraz "Akademia pomysłów"
  • Podział materiałów ze względu na rodzaj potrzeb edukacyjnych oraz poziom kształcenia
  • Informacje o gotowych pakietach.
zobacz broszurę

Akademia SPE

Otwarta przestrzeń dla specjalistów szukających rzetelnej, aktualnej wiedzy o edukacji włączającej. Praktyczne porady i instrukcje postępowania dotyczące obowiązków placówki wobec dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, realizacji obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zasad współpracy z rodzicami i poradnią. 

Nowości eduSensus 2022

Poznaj kolejne multimedialne rozwiązania dla różnych grup wiekowych!

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół masowych

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji

Czytaj więcej

Pewny start w nowy rok szkolny!

Wydawnictwo Nowa Era proponuje Państwu nową serię materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych na osiem lat edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – „Pewny Start”.

Czytaj więcej

Webinaria

Inspirujące rozmowy z praktykami i cenne porady dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, nie tylko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczniowie ze SPE w 2023 r.

Kompendium wiedzy dla dyrektorów

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Gry multimedialne w edukacji

Wykorzystanie gier tradycyjnych i multimedialnych w edukacji, szczególnie w pracy z uczniami ze SPE.

Dotacje i subwencje na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasady finansowania szkół samorządowych i niesamorządowych

20 lat eduSensus

eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dowiedz się więcej

Kontakt

Nasze serwisy