SERIA

Lubię to! Reforma 2017

 • Uczy myślenia algorytmicznego m.in. poprzez zastosowanie układu lekcji odwzorowującego podstawowe kroki algorytmicznego rozwiązywania problemu oraz liczne zadania kształtujące nawyki myślenia algorytmicznego, zamieszczone także w lekcjach poświęconych programom użytkowym.
 • Zapewnia rozwój kompetencji informatycznych dzięki spójnemu układowi treści w klasach 4-6 i 7-8, w ramach którego omawiane są treści dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Rozwija kompetencje społeczne poprzez liczne zadania i projekty wymagające współdziałania w grupie.
 • Ułatwia pracę z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, m.in. dzięki zrzutom ekranowym i zadaniom „Dla zainteresowanych”.
 • Wspiera rozwój i kreatywność uczniów poprzez liczne ciekawostki i ćwiczenia pobudzające wyobraźnię.

Dla ucznia

Lubię to!

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Michał Kęska
Seria: Lubię to!

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy czwartej szkoły podstawowej wprowadza ucznia w świat komputerów i internetu, a ponadto uczy programowania, pracy z edytorem grafiki i edytorem tekstu.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności dzięki licznym zrzutom ekranowym oraz podpowiedziom i komentarzom zawartym w różowych ramkach z okiem.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy, czemu służą ciekawostki zamieszczone pod koniec każdego tematu i zadania „Dla zainteresowanych”.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez propozycje projektów na końcu działów poświęconych programom Paint i Word. 
przejdź do sklepu
Lubię to!

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Grażyna Koba
Seria: Lubię to!

Podręcznik „Lubię to!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej pogłębia wiedzę uczniów dotyczącą komputerów, internetu, edytorów grafiki, edytora tekstu, a ponadto uczy algorytmiki i programowania.

 • Ułatwia naukę nowych pojęć i umiejętności poprzez liczne definicje oraz podpowiedzi zawarte w ramkach.
 • Pozwala sprawdzić wiedzę teoretyczną w praktyce dzięki ćwiczeniom zamieszczonym w toku lekcji, odnoszącym się bezpośrednio do omawianych treści.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z lekcji dzięki pytaniom i poleceniom zawartym w bloku „Oko w oko z monitorem”.
 • Pomaga wyćwiczyć omawiane umiejętności dzięki rozbudowanym ćwiczeniom praktycznym zamieszczonym po każdej lekcji.
 • Rozwija umiejętność pracy w grupie poprzez lekcje w formie zadań projektowych, m.in. w rozdziale o programie Word.
przejdź do sklepu
Lubię to! Klasa 7

Lubię to! Klasa 7

Książka Nauczyciela

Autorzy: Michał Kęska, Krzysztof Fit
Seria: Lubię to!

Książka Nauczyciela do podręcznika "Lubię to!" dla klasy 7 szkoły podstawowej pozwala zaplanować i poprowadzić ciekawe lekcje oraz ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

 • Wspiera planowanie i realizację procesu nauczania informatyki w szkole podstawowej dzięki szczegółowemu rozkładowi materiału, planowi wynikowemu i przedmiotowemu systemowi oceniania.
 • Ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie interesujących zajęć dzięki scenariuszom lekcji.
 • Pomaga w systematycznym sprawdzaniu stopnia opanowania wiedzy przez uczniów dzięki testom w dwóch grupach na zakończenie każdego działu.
 • Odsyła do dodatkowych materiałów, m.in. materiałów prezentacyjnych zamieszczonych na portalu dlanauczyciela.pl.

Zobacz zwiastun

„Lubię to!”: Spójna koncepcja – konsekwentne nauczanie!

 • Dostosowana do potrzeb edukacyjnych uczniów młodszych i starszych.
 • Uczy programowania i algorytmiki, nie zaniedbując umiejętności obsługi programów użytkowych.
 • Pozwala na szybkie opanowanie programów na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb uczniów.


zobacz zwiastun – kl. 4. zobacz zwiastun – kl. 7.

Dla nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela

Książki Nauczyciela do podręczników z serii „Lubię to!”:

 • Ułatwiają zaplanowanie i realizowanie procesu nauczania poprzez zamieszczenie w nich szczegółowych rozkładów materiału, planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania.
 • Wspierają nauczyciela w przygotowaniach do lekcji dzięki scenariuszom lekcji opierającym się na wykorzystaniu materiałów prezentacyjnych oraz plików pomocniczych do prowadzenia zajęć.
 • Pomagają w systematycznym sprawdzaniu opanowania przez uczniów kolejnych partii materiału dzięki sprawdzianom po działach.
 • Odsyłają do dodatkowych materiałów, m.in. materiałów prezentacyjnych zamieszczonych na portalu dlanauczyciela.pl.

Portal dlanauczyciela.pl

Nauczyciele uczący z serii „Lubię to!” oprócz dokumentacji nauczyciela mogą skorzystać z takich pomocy jak:

 • materiały prezentacyjne – filmy, prezentacje i foliogramy;
 • scenariusze lekcji;
 • sprawdziany.

Zobacz także