SERIA

Matematyka z kluczem. Reforma 2017

„Matematyka z kluczem” to nowoczesna seria dla klas 4–8 szkoły podstawowej, bogata w ciekawe rozwiązania dydaktyczne i zadania dopasowane do wieku i zainteresowań uczniów. Zapewnia spójność nauczania matematyki od klasy 4 do 8 oraz komfort pracy nauczyciela.

  • Zaciekawia, pobudza myślenie i wyzwala kreatywność, czemu służą m.in. atrakcyjne wprowadzenia do tematów i zadania pokazujące przydatność matematyki na co dzień.
  • Pozwala na samodzielne odkrywanie prawidłowości, co prowadzi do lepszego rozumienia pojęć i świadomego ich stosowania.
  • Wspiera samodzielne zdobywanie wiedzy i zapamiętywanie nowych treści dzięki odpowiedniej konstrukcji tematów, licznym Przykładom z rozwiązaniami, zrozumiałemu językowi i przystępnej formie przekazu.
  • Pozwala na rozszerzanie wiadomości i rozwijanie zainteresowań matematycznych dzięki dodatkowym treściom Dla dociekliwych oraz zestawom Zadania na temat…
  • Ułatwia indywidualizację nauczania, czemu służą zadania z kluczem (zadania podzielone na poziomy pozwalające na stopniowe nabywanie danej umiejętności) oraz ułożenie zadań zgodnie ze wzrastającym stopniem trudności, z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  • Ułatwia systematyzowanie i utrwalanie wiedzy, czemu służą zadania podsumowujące dany temat Czy już umiem? oraz zestawy zadań powtórzeniowych zamieszczone na końcu każdego działu.

Elementy serii

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 875/1/2017
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 1, jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

  • Umożliwia samodzielne odkrywanie prawidłowości matematycznych, czemu służą atrakcyjne wprowadzenia Na dobry początek do każdego tematu.

  • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności dzięki szczegółowo rozwiązanym przykładom.

  • Każdy uczeń może pracować w indywidualnym tempie, rozwiązując specjalnie przygotowane zadania z kluczem.

  • Ułatwia naukę, czemu służą praktyczne wskazówki zamieszczone w ramkach Dobra rada.

  • Pomaga rozwijać zainteresowania matematyczne dzięki zadaniom z pucharem, treściom w rubrykach Dla dociekliwych i zestawom Zadania na deser.

Pomaga systematycznie utrwalać wiadomości i umiejętności dzięki zestawom zadań Powtórzenie przed klasówką oraz Zadania na temat…, zamieszczonym na końcu każdego działu.

przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 2.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 875/1/2017
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 2, jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych.

  • Umożliwia samodzielne odkrywanie prawidłowości matematycznych, czemu służą atrakcyjne wprowadzenia Na dobry początek do każdego tematu.

  • Wspiera stopniowe rozwijanie umiejętności dzięki szczegółowo rozwiązanym przykładom.

  • Każdy uczeń może pracować w indywidualnym tempie, rozwiązując specjalnie przygotowane zadania z kluczem.

  • Ułatwia naukę, czemu służą praktyczne wskazówki zamieszczone w ramkach Dobra rada.

  • Pomaga rozwijać zainteresowania matematyczne dzięki zadaniom z pucharem, treściom w rubrykach Dla dociekliwych i zestawom Zadania na deser.

  • Pomaga systematycznie utrwalać wiadomości i umiejętności dzięki zestawom zadań Powtórzenie przed klasówką oraz Zadania na temat…, zamieszczonym na końcu każdego działu.

przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 4.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej jest w pełni skorelowany z podręcznikiem.

  • Zawiera ponad 150 stron różnorodnych ćwiczeń dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów (Rozgrzewka, Trening, Dla dociekliwych).
  • Stanowi bogate źródło zadań do każdego tematu z podręcznika, łącznie ponad 500 zadań.
  • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do sprawdzianów dzięki zestawom Powtórzenie na końcu każdego działu.
  • Pozwala uczniom samodzielnie oceniać poprawność rozwiązań wielu zadań.
  • Umożliwia dostęp do dodatkowych materiałów za pomocą kodów QR.
  • Zwiększa komfort pracy młodszych uczniów dzięki dużemu formatowi
przejdź do sklepu
Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4, część 1

Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4, część 1

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Zeszyt „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 1, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy mają kłopoty z nauką matematyki. 

  • Umożliwia opanowanie najważniejszych umiejętności dzięki łatwiejszym przykładom i zadaniom.
  • Ułatwia czytanie poleceń i rozumienie ich treści dzięki zastosowaniu większej czcionki.
przejdź do sklepu
Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4, część 2

Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 4, część 2

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Zeszyt „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy 4 szkoły podstawowej, część 2, jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy mają kłopoty z nauką matematyki. 

  • Umożliwia opanowanie najważniejszych umiejętności dzięki łatwiejszym przykładom i zadaniom.
  • Ułatwia czytanie poleceń i rozumienie ich treści dzięki zastosowaniu większej czcionki.

Matematyka z kluczem. Klasa 4.

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej

Seria: Matematyka z kluczem

Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 4 szkoły podstawowej to w pełni skorelowana z podręcznikiem skarbnica zadań. Publikacja może być wykorzystywana na lekcji i do pracy w domu.

  • Ułatwia indywidualizację nauczania dzięki jasnemu podziałowi zadań na trzy poziomy trudności.

  • Pomaga pracować z uczniami, którym potrzeba więcej ćwiczeń, czemu służą łatwe i zróżnicowane zadania.

  • Pozwala na utrwalanie nowych umiejętności dzięki zadaniom o średnim stopniu trudności

  • Umożliwia rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką dzięki zadaniom trudnym i z pucharem.

  • Pokazuje zastosowanie matematyki w różnych sytuacjach z życia codziennego.

przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 1.

Podręcznik Nauczyciela

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

„Podręcznik Nauczyciela” dla klasy 4, część 1 to unikatowy poradnik dla nauczycieli posługujących się serią „Matematyka z kluczem”. Obejmuje kompletny podręcznik dla uczniów klasy 4, część 1, z pomniejszonymi stronami, wokół których zamieszczono komentarze dydaktyczne i inne informacje oraz dodatkowe zadania przydatne w codziennej pracy w szkole.

  • Pomaga w przygotowaniu się do każdej lekcji dzięki umieszczonym komentarzom, wskazówkom metodycznym, dodatkowym zadaniom i pomysłom, a także szczegółowym propozycjom realizacji każdego tematu.
  • Ułatwia monitorowanie realizacji materiału dzięki zamieszczonemu przy każdym nowym temacie rozkładowi materiału na cały rok szkolny, który pozwala błyskawicznie wykryć ewentualne zaległości.
  • Pozwala na indywidualizację nauczania dzięki dodatkowym zadaniom przeznaczonym dla uczniów chętnych i zdolnych oraz dla tych, którzy niezbyt pewnie poruszają się w świecie matematyki.
  • Ułatwia zadawanie prac domowych dzięki odnośnikom do konkretnych zadań z zeszytu ćwiczeń i zbioru zadań.
  • Ułatwia zastępstwa na lekcjach dzięki przejrzystym opisom wszystkich tematów.
  • Inspiruje do szukania własnych pomysłów, pokazując sposoby budowania zadań i podsuwając tematy prac długoterminowych oraz propozycje prac zespołowych,
  • Umożliwia oszczędzanie czasu dzięki skompletowaniu wszystkich potrzebnych w danej chwili informacji w miejscach przypisanych do konkretnych stron podręcznika.
  • Zawiera odpowiedzi do zadań z podręcznika oraz rozwiązania zadań trudniejszych.
Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 2.

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część 2.

Podręcznik Nauczyciela

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

„Podręcznik Nauczyciela” dla klasy 4, część 2 to unikatowy poradnik dla nauczycieli posługujących się serią „Matematyka z kluczem”. Obejmuje kompletny podręcznik dla uczniów klasy 4, część 2, z pomniejszonymi stronami, wokół których zamieszczono komentarze dydaktyczne i inne informacje oraz dodatkowe zadania przydatne w codziennej pracy w szkole.

  • Pomaga w przygotowaniu się do każdej lekcji dzięki umieszczonym komentarzom, wskazówkom metodycznym, dodatkowym zadaniom i pomysłom, a także szczegółowym propozycjom realizacji każdego tematu.
  • Ułatwia monitorowanie realizacji materiału dzięki zamieszczonemu przy każdym nowym temacie rozkładowi materiału na cały rok szkolny, który pozwala błyskawicznie wykryć ewentualne zaległości.
  • Pozwala na indywidualizację nauczania dzięki dodatkowym zadaniom przeznaczonym dla uczniów chętnych i zdolnych oraz dla tych, którzy niezbyt pewnie poruszają się w świecie matematyki.
  • Ułatwia zadawanie prac domowych dzięki odnośnikom do konkretnych zadań z zeszytu ćwiczeń i zbioru zadań.
  • Ułatwia zastępstwa na lekcjach dzięki przejrzystym opisom wszystkich tematów.
  • Inspiruje do szukania własnych pomysłów, pokazując sposoby budowania zadań i podsuwając tematy prac długoterminowych oraz propozycje prac zespołowych,
  • Umożliwia oszczędzanie czasu dzięki skompletowaniu wszystkich potrzebnych w danej chwili informacji w miejscach przypisanych do konkretnych stron podręcznika.
  • Zawiera odpowiedzi do zadań z podręcznika oraz rozwiązania zadań trudniejszych.

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: Dwie recenzje pozytywne, jedna recenzja pozytywna warunkowa
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej
Seria: Matematyka z kluczem

Podręcznik „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej jest zgodny z wymogami nowej podstawy programowej. Zawiera znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne z dotychczasowej szkoły podstawowej oraz z gimnazjum, które ułatwiają rozumienie ważnych zagadnień i kształcenie umiejętności przedmiotowych. Podręcznik angażuje uwagę uczniów, pokazując matematykę w różnych dziedzinach życia; pozwala odnaleźć sens uczenia się matematyki.

  • Zachęca do nauki dzięki atrakcyjnemu opracowanie graficznemu; każdy z 43 tematów rozpoczyna całostronicowe wprowadzenie w temat i inspirujące do przemyśleń. 

  • Budzi zainteresowanie matematyką, pokazując jej związki z różnymi dziedzinami życia, m.in. dbaniem o zdrowie, budżetem, sportem, nauką, techniką, historią.

  • Angażuje w naukę dzięki osadzeniu zadań w kontekście praktycznym, w zakresie przydatnym na co dzień.

  • Pomaga rozszerzać wiadomości, czemu sprzyjają treści Dla dociekliwych, zestawy Zadań na temat i Zadań na deser oraz ciekawostki Czy wiesz, że… .

  • Umożliwia samodzielną naukę dzięki: Przykładom z rozwiązaniami i dobranym do nich Ćwiczeniom, wyróżnieniom ważnych treści do zapamiętania Zapamiętaj, Zadaniom ułożonym zgodnie z rosnącym stopniem trudności oraz Zadaniom z kluczem.

  • Pomaga odkrywać zależności i formułować prawidłowości, wykorzystując wiedzę uczniów i budując na niej nowe pojęcia i wnioski, zanim jeszcze pojawią się formalne definicje.

  • Ułatwia zapamiętywanie dzięki czytelnym wyróżnieniom, schematom, wywoływaniu skojarzeń za pomocą metod mnemotechnicznych.

  • Ułatwia utrwalanie wiedzy dzięki rozmaitym formom powtórek: kończących tematy Czy już umiem i kończących działy Powtórzeniom.

  • Zrozumiale i przystępnie wyjaśnia zagadnienia zebrane w siedmiu działach: Liczby, Procenty, Potęgi i pierwiastki, Wyrażenia algebraiczne, Równania, Trójkąty prostokątne, Układ współrzędnych.

przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Seria: Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej jest ściśle skorelowany z podręcznikiem, a jego forma jest dopasowana do wieku i możliwości uczniów oraz ich zainteresowań. Pomaga systematycznie ćwiczyć i utrwalać umiejętności matematyczne.

  • Ułatwia wyćwiczenie nowych umiejętności dzięki dopasowaniu zadań do każdego tematu.
  • Umożliwia indywidualizację nauczania, czemu służy ułożenie zadań według stopnia trudności: Rozgrzewka na stronie zielonej, Trening – na stronie niebieskiej, a Na medal – pod kodami QR prowadzącymi do portalu docwiczenia.pl.
  • Pomaga przygotować się do sprawdzianów dzięki zestawom zadań powtórzeniowych po każdym dziale.
  • Pozwala oszczędzać czas i skupić się na właściwym rozwiązywaniu zadań dzięki miejscom przeznaczonym do zapisywania toku rozumowania.
  • Pełna korelacja zeszytu ćwiczeń z podręcznikiem.
przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej

Autorzy: Jerzy Janowicz
Seria: Matematyka z kluczem

Zbiór zadań „Matematyka z kluczem” dla klasy 7 szkoły podstawowej wyróżnia się różnorodnością i bogactwem zadań – ponad 1500, na trzech poziomach trudności, dopasowanych do układu podręcznika.

  • Pozwala na szybkie dotarcie do każdego tematu dzięki pogrupowaniu zadań zgodnie z układem treści podręcznika.
  • Umożliwia wygodny wybór zadań o określonym stopniu trudności dzięki ułożeniu ich zgodnie ze wzrostem stopnia trudności oraz wyrazistemu podziałowi na trzy strony – Rozgrzewka, Trening, Na medal.
  • Ułatwia poszukiwanie zadań dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów; służą temu propozycje: zadań łatwych – dla uczniów potrzebujących wielu prostych ćwiczeń, zadań średnio trudnych – dla większości uczniów, wymagających regularnego treningu, oraz zadań trudnych – dla uczniów szukających wyzwań.
  • Pomaga w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów semestralnych dzięki zestawom zadań powtórzeniowych, kończącym każdy dział.
przejdź do sklepu

Matematyka z kluczem. Klasa 7.

Podręcznik Nauczyciela

Autorzy: Krystyna Dałek, Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Seria: Matematyka z kluczem

„Podręcznik Nauczyciela” dla klasy 7 to unikatowy poradnik dla nauczycieli posługujących się serią „Matematyka z kluczem”. Obejmuje kompletny podręcznik dla uczniów klasy 7, z pomniejszonymi stronami, wokół których zamieszczono komentarze dydaktyczne i inne informacje oraz dodatkowe zadania przydatne w codziennej pracy w szkole.

  • Pomaga w przygotowaniu się do każdej lekcji dzięki umieszczonym komentarzom, wskazówkom metodycznym, dodatkowym zadaniom i pomysłom, a także szczegółowym propozycjom realizacji każdego tematu.
  • Ułatwia monitorowanie realizacji materiału dzięki zamieszczonemu przy każdym nowym temacie rozkładowi materiału na cały rok szkolny, który pozwala błyskawicznie wykryć ewentualne zaległości.
  • Pozwala na indywidualizację nauczania dzięki dodatkowym zadaniom przeznaczonym dla uczniów chętnych i zdolnych oraz dla tych, którzy niezbyt pewnie poruszają się w świecie matematyki.
  • Ułatwia zadawanie prac domowych dzięki odnośnikom do konkretnych zadań z zeszytu ćwiczeń i zbioru zadań.
  • Ułatwia zastępstwa na lekcjach dzięki przejrzystym opisom wszystkich tematów.
  • Inspiruje do szukania własnych pomysłów, pokazując sposoby budowania zadań i podsuwając tematy prac długoterminowych oraz propozycje prac zespołowych,
  • Umożliwia oszczędzanie czasu dzięki skompletowaniu wszystkich potrzebnych w danej chwili informacji w miejscach przypisanych do konkretnych stron podręcznika.
  • Zawiera odpowiedzi do zadań z podręcznika oraz rozwiązania zadań trudniejszych.

Zobacz nasze podręczniki

„Matematyka z kluczem” – klasa 4

  • Zaciekawia, wyzwala kreatywność i myślenie.
  • Zapewnia ciągłość i spójność nauczania matematyki od klasy 4 do 8.
  • Zgodna z nową podstawą programową oraz starannie dopasowana do możliwości poznawczych uczniów.
  • Wspiera ucznia w samodzielnej nauce i zapamiętywaniu nowych treści.

ZOBACZ ZWIASTUN PODRĘCZNIKA >

zobacz podręcznik – kl. 4, cz. 1 zobacz podręcznik – kl. 4, cz. 2

„Matematyka z kluczem” – klasa 7

  • Zaciekawia, wyzwala kreatywność i myślenie.
  • Zapewnia ciągłość i spójność nauczania matematyki od klasy 4 do 8.
  • Zgodna z nową podstawą programową oraz starannie dopasowana do możliwości poznawczych uczniów.
  • Wspiera ucznia w samodzielnej nauce i zapamiętywaniu nowych treści.

zobacz podręcznik – kl. 7. zobacz zwiastun – kl. 7.

Dla nauczyciela

Podręczniki Nauczyciela

Podręczniki Nauczyciela

Podręczniki Nauczyciela „Matematyka z kluczem” do klasy 4. (cz. 1 i 2) i 7. to kluczowe narzędzie pracy nauczyciela. Są skorelowane z materiałami zawartymi w podręczniku ucznia, ułatwą przygotowanie się do lekcji oraz sprawne jej przeprowadzenie.

W odniesieniu do stron podręcznika uczniowskiego umieszczone zostały:

  • komentarze dydaktyczne,
  • pomysły i dobre rady dla nauczycieli,
  • odpowiedzi i rozwiązania zadań,
  • dodatkowe zadania,
  • odnośniki do zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań, kartkówek i sprawdzianów.

W Podręcznikach Nauczyciela umieściliśmy całoroczne rozkłady treści (podzielone na działy i tematy) przypisane do poszczególnych miesięcy roku szkolnego. Jeden rzut oka pozwoli ocenić, czy jesteśmy o czasie.

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Matematyka z kluczem” znajdą:

  • kartkówki i sprawdziany gotowe do wydruku,
  • generator testów z bogatą bazą zadań, możliwością ich modyfikowania oraz dodawania własnych,
  • scenariusze lekcji,
  • multibooki i flipbooki,
  • karty pracy,

 a ponadto: program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, podręczniki nauczyciela i materiały dydaktyczne przydatne do pracy na lekcjach.

Rekomendowane dla Ciebie

Generator testów

Generator testów

Baza zadań dla każdej klasy stanowi niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela.

Generator umożliwia m.in. tworzenie testów, sprawdzianów i kartkówek z gotowych zadań lub własnych, przygotowanych przez nauczyciela.

zobacz więcej

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela.

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, ćwiczenia interaktywne.

zobacz więcej

Podręcznik elektroniczny

Podręcznik elektroniczny

Aplikacja zawierająca podręcznik w wygodnej formie do prezentacji na lekcji

Aplikacja umożliwia przegląd stron podręcznika, powiększanie dowolnych fragmentów, dodawanie zakładek i notatek, zakreślanie wybranego elementu. Jest przydatna podczas korzystania z tablicy multimedialnej.

zobacz więcej

Klucz do geometrii

Klucz do geometrii

Umożliwia wizualizację tworzenia brył z siatki

Aplikacja do geometrii przestrzennej, umożliwiająca obejrzenie przykładowych graniastosłupów, ostrosłupów i brył obrotowych z różnych stron. Ułatwia wizualizację tworzenia bryły z jej siatki.

pobierz

Przydatne linki

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Więcej o serii

Od małego do dużego. Jak uczyć matematyki od klasy 4 do 8? [WEBINARIUM]

Marcin Braun, autor podręczników, zbiorów zadań oraz materiałów pomocniczych do nauczania matematyki i fizyki, zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych i warsztatów dla nauczycieli, prezentuje nową podstawę programową z matematyki, a także podpowiada, jak zaangażować młodszych, a jak starszych uczniów oraz jak pracować z uczniem zdolnym i tym, który wymaga więcej pracy. Obejrzyj webinarium!

Zobacz także