SERIA

Dziś i jutro. Reforma 2017

 • Rozwija kompetencje obywatelskie i kształci umiejętności potrzebne w codziennym życiu za pomocą odpowiednich materiałów dydaktycznych i ćwiczeń.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dzięki materiałom z kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez atrakcyjną szatę graficzną, nowoczesne infografiki oraz ciekawe rozwiązania edukacyjne (np. wirtualne spacery, filmy).
 • Pomaga sprawdzać wiedzę za pomocą zróżnicowanych zadań i poleceń znajdujących się w podręczniku.
 • Umożliwia realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści i zrozumiałemu językowi.

Elementy serii

Dziś i jutro

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski
Seria: Dziś i jutro

„Dziś i jutro” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, który w przystępnej formie przedstawia informacje dotyczące zagadnień społecznych, ustroju Rzeczypospolitej, samorządu terytorialnego, praw człowieka i spraw międzynarodowych. 

 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych: ilustracji, infografik i schematów.
 • Ułatwia nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
 • Kształtuje aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia zamieszczone po każdym temacie.
 • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą ćwiczeń, testów i elementu Fakty i opinie.
 • Ułatwia samodzielne powtarzanie wiadomości poprzez Podsumowania po każdym rozdziale.
 • Umożliwia pracę z Konstytucją RP dzięki zamieszczeniu tekstu ustawy zasadniczej na końcu publikacji.
przejdź do sklepu
Atlas do wiedzy o społeczeństwie

Atlas do wiedzy o społeczeństwie

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Seria: Dziś i jutro

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to publikacja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

 • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżać omawiane treści dzięki przystępnie zaprezentowanym i aktualnym danym statystycznym.
 • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
 • Umożliwia wszechstronną analizę zagadnień przedstawionych w atrakcyjnej formie graficznej, m.in. w postaci map, wykresów, schematów, diagramów, zdjęć.
 • Ułatwia doskonalenie umiejętności przedmiotowych dzięki bogatemu wyborowi różnorodnych materiałów i źródeł.
Dziś i jutro

Dziś i jutro

Książka Nauczyciela do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Seria: Dziś i jutro

Książka Nauczyciela „Dziś i jutro” zawiera materiały dydaktyczne zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, przydatne w codziennej pracy nauczyciela uczącego przedmiotu wiedza i społeczeństwo w szkole podstawowej.

 • Pomaga przygotować ciekawe lekcje dzięki scenariuszom zawierającym propozycje wykorzystania metod aktywizujących.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności za pomocą dużej liczby zadań polegających na analizie materiałów źródłowych. Ćwiczenia znajdują się m.in. w kartach pracy.
 • Usprawnia proces przygotowania dokumentacji.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy uczniów z zastosowaniem przykładowych testów opracowanych w wersjach dla grup A i B.

Zobacz zwiastun

„Dziś i jutro” – sprawdzony podręcznik w nowej odsłonie

 • Zawiera sprawdzone i cenione rozwiązania dydaktyczne, zastosowane wcześniej w serii gimnazjalnej „Dziś i jutro”.
 • Realizuje treści z nowej podstawy programowej i jest dostosowany do poziomu percepcji ucznia.
 • Pomaga rozwijać kompetencje obywatelskie uczniów.
 • Umożliwia skuteczne nauczanie treści przedmiotowych.

zobacz zwiastun

Dla nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela

Książka Nauczyciela „Dziś i jutro” zawiera materiały dydaktyczne niezbędne w pracy nauczyciela, w tym:

 • dodatkowe zestawy materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – propozycje, które pomogą zaciekawić uczniów przedmiotem i poszerzyć omawiane na lekcji zagadnienia,
 • scenariusze lekcji – konkretne pomysły dotyczące realizacji wybranych tematów i zagadnień z podręcznika „Dziś i jutro”, z propozycjami metod aktywizujących oraz z kartami pracy,
 • rozkład materiału – materiał nauczania podzielony na 60 jednostek lekcyjnych,
 • karty pracy – starannie przygotowane zestawy zadań ułatwiające przeprowadzenie lekcji i rozwijanie umiejętność pracy ze źródłami,
 • testy – zestawy pytań i poleceń sprawdzających opanowanie treści z każdego działu podręcznika – w wersjach a i b oraz z dołączonymi kartami odpowiedzi.

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl osoby pracujące z serią „Dziś i jutro” znajdą wiele pomocy dydaktycznych:

 • wirtualne spacery  
 • scenariusze projektów edukacyjnych,
 • scenariusze lekcji,
 • karty pracy,
 • artykuły,
 • oraz prezentacje multimedialne, filmy, „prasówkę” i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Generator testów

Generator testów

Baza ponad 250 zadań stanowi niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela

Generator umożliwia m.in. tworzenie testów, sprawdzianów i kartkówek z gotowych zadań lub własnych, przygotowanych przez nauczyciela.

zobacz więcej

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

Więcej o serii

Jak będzie wyglądać przedmiot „wiedza o społeczeństwie” w zreformowanej szkole podstawowej?

Dotychczas w szkole podstawowej zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie były realizowane w ramach przedmiotu „historia i społeczeństwo”. W związku z wejściem w życie w 2017 r. reformy edukacji nastąpi powrót do klasycznego nauczania historii.

Zobacz także