Javascript is required

4K, czyli cztery najważniejsze kompetencje XXI wieku

26.04.2024

Podziel się

Przewidywania wskazują, że to właśnie kluczowe kompetencje XXI wieku okażą się najważniejszymi aspektami wpływającymi na sukces naszych dzieci. Rutynowe umiejętności, które stanowiły podstawę pracy i rozwoju, nie wystarczą już, by poradzić sobie z wyzwaniami przeszłości. Obecnie musimy przeprowadzać rozumowanie przy jednoczesnym kwestionowaniu wiarygodności dostępnych informacji, być kreatywnym, pracować w zespole i jasno się komunikować. Ważna jest też zdolność adaptacji do zmieniających się warunków czy podejmowanie inicjatywy. Świat się zmienia, a nasze dzieci będą funkcjonowały w zupełnie innym świecie. Czas je na to przygotować!

Jakie są kluczowe kompetencje XXI wieku? 

W modelu 4K, który jest podstawą naszych rozważań, wyróżniamy 4 główne kompetencje. Są to:

  • krytyczne myślenie,
  • kreatywność,
  • komunikacja oraz
  • kooperacja.

Każda z nich zawiera w sobie dodatkowe zdolności i umiejętności lub też wpływa na rozwój innych cech przydatnych w przyszłości. Warto zauważyć też jak poszczególne kompetencje wpływają na siebie, podbijając wzajemnie swój poziom i wspierając nawigację po meandrach środowiska pracy czy szkoły. Przyjrzyjmy się więc im z bliska. 

Krytyczne myślenie 

Pojęcie krytycznego myślenia (lub krytycznego umysłu) odnosi się do rozumowania indukcyjnego (od ogółu do konkretu) i rozumowania dedukcyjnego (od konkretu do ogółu), a także proponowania odpowiednich analiz, wniosków i ocen.

Dzięki krytycznemu myśleniu uczeń może rozwiązywać problemy za pomocą dostępnej wiedzy, znanych faktów, dostępnej wiedzy i logiki.

Jak wspieramy krytyczne myślenie podczas zajęć językowych? Pozwalamy naszym uczniom analizować dane i wyciągać własne wnioski. Dyskutujemy i przedstawiamy różne argumenty, z których potem wybieramy te, które najlepiej rozwiązują nasz problem. Podczas zajęć nie ma tematów tabu, staramy się dotykać różnych kultur i problemów współczesnego świata, nie tylko, by poznać otaczający nas świat, ale także nauczyć się w nim żyć. 

Kreatywność 

Wielu badaczy i specjalistów zgadza się, że kreatywność jest jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku, ponieważ może tworzyć wartość ekonomiczną.

Jest napędem rozwoju, sprawia, że społeczności rozwijają się i kreują innowacje. Nawet w obliczu szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, to właśnie kreatywność pozostaje niezastąpioną kompetencją charakterystyczną dla gatunku ludzkiego. Pod hasłem “kreatywność” możemy rozumieć zarówno przekształcenie w sposób oryginalny tego, co już istnieje,  jak i wytworzenie czegoś zupełnie nowego. Ten proces może zawierać w sobie oryginalność i pomysłowość, myślenie innowacyjne, ale też zdolność dostrzegania porażki jako szansy rozwoju.

Podczas zajęć językowych z National Geographic Learning już od najmłodszych lat zachęcamy naszych uczniów do nieszablonowego podejścia do problemów oraz kreatywnego podejścia do języka. Już najmłodsi tworzą własne projekty i wymyślają sposoby na zobrazowanie świata po swojemu. Kreatywność stymuluje też szata graficzna podręczników — klarowna, skupiająca uwagę na nietuzinkowych zdjęciach, które prowokują dyskusję. 

 Komunikacja 

Tak jak XX wiek był czasem indywidualnej produktywności, tak w XXI wieku organizacje zależą od zbiorowych sukcesów.

Umiejętności komunikacyjne stają się więc coraz bardziej istotne dla zespołowego działania. Komunikację uznajemy w dzisiejszych czasach za kompetencję dwustronną, co oznacza, że nadawca jest zdolny do wiernego przekazania komunikatu odbiorcy w danym kontekście, a także że odbiorca potrafi dokładnie odebrać wiadomość od nadawcy. W efektywnej komunikacji pomagać będzie zarówno dobre mówienie, jak i uważne słuchanie.

Nauka komunikacji rozwija kompetencje przywódcze i inne umiejętności, takie jak zarządzanie konfliktami, zarządzanie zespołem i wspólne podejmowanie decyzji.

Podczas zajęć językowych uczymy języka, czyli właśnie komunikacji! I to ona stanowi najważniejszy komponent naszych kursów. Osadzamy ją w różnych kontekstach społecznych i kulturowych, zachęcamy do prowadzenia dialogów i precyzyjnego wyrażania swoich myśli, dzięki czemu uczniowie nabierają pewności siebie.  

Kooperacja 

Kooperacja może być postrzegana jako najbardziej złożona kompetencja ze wszystkich przez nas omawianych. Wymaga zarówno umiejętności komunikacyjnych, jak i zdolności do rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i negocjacji. Jest ona też niezbędna do rozwoju każdej organizacji czy systemu społecznego — bez współpracy nie ma przetrwania.

Za rdzeń kooperacji możemy uznać cztery postawy: świadomość wspólnych celów, prawdziwą wymianę poglądów na temat wspólnych celów, wewnętrzną motywację oraz wrażliwość na siebie i innych. Tam, gdzie nie ma kooperacji, często pojawia się rywalizacja lub indywidualizm, które nie są tak efektywne w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, wymagającymi nierutynowych rozwiązań.

Podczas zajęć językowych często pracujemy w grupach, przy mniejszych zadaniach komunikacyjnych oraz przy dużych projektach językowych. Dzięki temu uczniowie zyskują przestrzeń na wymianę pomysłów, naukę współpracy i negocjowanie.  

Programy National Geographic zostały zaprojektowane tak, by wspierać wasze dzieci na każdym etapie edukacji i przygotować je na wyzwania przyszłości. Na każdej lekcji, krok po kroku wspieramy wasze pociechy w rozwijaniu kluczowych kompetencji, które pozwolą im stać się obywatelami świata, tworzącymi przyszłość. 

Podziel się