Wszystkie

Pokaż artykuły

 • język polski
 • webinarium
 • język polski
 • webinarium

Technologia a nauczanie przedmiotów humanistycznych, czyli jak skutecznie uczyć

Zapraszamy na retransmisję webinarium o użyciu technologii w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.

 • edukacja wczesnoszkolna
 • język polski

Jak (i co) mówić, żeby rodzice słuchali?

Zapraszamy na retransmisję webinarium o komunikacji z rodzicami.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Dlaczego opłaca się nam, nauczycielom i rodzicom, aby dzieci czytały

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Marię Deskur i Karinę Muchę.

 • język polski
 • webinarium

Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu – NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII wspierające edukację polonistyczną

Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu – NARZĘDZIA NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII wspierające edukację polonistyczną

 • język polski
 • webinarium

Kreatywne formy pracy z lekturą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Kreatywne formy pracy z lekturą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

 • język polski
 • webinarium

Jak uczyć mówienia, czytania i pisania?

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, lekturowych oraz tworzenia tekstów w zakresie języka polskiego jako obcego u dzieci i młodzieży z Ukrainy

 • język polski
 • webinarium

Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy?

Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy? Rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania – u dzieci i młodzieży

 • język polski
 • webinarium

Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim

Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim

 • język polski
 • webinarium

Rekomendacje do kontynuacji przygotowań przed czwartą edycją egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Rekomendacje do kontynuacji przygotowań przed czwartą edycją egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Lekturowe szaleństwo, czyli zakręcone lekcje języka polskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Joannę Krzemińską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Warsztat pisarza – wnioskowanie i dowodzenie na lekcjach języka polskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Annę Domagałę - Trzebuchowską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Klasa w sieci. Organizacja lekcji w warunkach kształcenia na odległość

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Annę Domagałę - Trzebuchowską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Sketchnoting od kuchni, czyli przepis na samodzielną notatkę wizualną

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Monikę Iwanowską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Monikę Iwanowską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Wizualnie – niebanalnie. Formy wizualizacji na lekcji języka polskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Monikę Iwanowską.

 • szkoła podstawowa
 • język polski
 • webinarium

Warsztat pisarza – tekst w szkole podstawowej

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego przeprowadzonego przez Annę Domagałę - Trzebuchowską.

 • reforma 2017
 • podstawa programowa 2017
 • szkoła podstawowa
 • język polski

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego według nowej podstawy programowej [WEBINARIUM]

Anna Domagała, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, egzaminator CKE, koordynator merytoryczny podręczników do języka polskiego i edukator nauczania o Holokauście w Polsce i za granicą opowiada o retoryce jako sztuce mówienia, myślenia i tworzenia. Obejrzyj webinarium „Retoryka – kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej".