Javascript is required

Co po feriach? Rząd zdecydował

18.12.2023

Nauka zdalna
Podziel się
Uczennica odpowiadająca przy tablicy.

Na konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2021 minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał decyzje dotyczące organizacji edukacji po zimowej przerwie od nauki. Do nauki stacjonarnej wracają klasy 1-3 szkół podstawowych. Pozostali uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przez kolejne dwa tygodnie kontynuować będą naukę zdalną.

Powrotowi dzieci do szkół towarzyszą szczegółowe wytyczne sanitarne 

Powrót uczniów klas I-III do szkół od 18 stycznia 2021 będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępny jest już dokument streszczający obowiązujące zasady, a w szczególności te dotyczące organizacji zajęć, utrzymania higieny pomieszczeń i powierzchni, żywienia oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Poniżej streszczamy najważniejsze punkty z tego dokumentu:  

  • Ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole powinna nie mieć możliwości (lub mieć ograniczoną do minimum) możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. 
  • Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali 
  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  
  • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  
  • Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
  • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 
  • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (a zatem w klasach maseczki nie są konieczne).  

Pełny tekst wytycznych możecie przeczytać lub pobrać tutaj:  

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Nauka zdalna
Podziel się