Javascript is required

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym

18.12.2023

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się
Rodzice rozwiązujący lekcje z dziećmi.

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do zapoznania się z informatorem „Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018” przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowa struktura szkolnictwa zostanie stopiowo przekształcona. Już w tym roku uczniowie 6-klasowej szkoły podstawowej staną się uczniami szkoły 8-klasowej. Docelowa struktura ma obejmować 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i 2,5-letnią szkołę policealną.

Reforma systemu oświaty ma wpływ na wiele obszarów, co znalazło odzwierciedlenie w zakresie zagadnień poruszonych w dokumencie przygotowanym przez MEN. Ministerstwo wyjaśnia, na czym polegają nowe rozwiązaniach zawarte w prawie oświatowym, przypomina o już obowiązujących przepisach, a także sugeruje i opisuje rozwiązania, jakie należy przyjąć w konkretnych, sygnalizowanych przez rodziców sytuacjach. To kompendium wiedzy o kształcie, organizacji i celach polskiej oświaty po reformie, a także źródło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Treści, które rodzice i opiekunowie prawni znajdą w broszurze, to między innymi:

  • opis nowego ustroju szkolnego
  • informacje o egzaminach, rekrutacjach i programach nauczania
  • rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem, a także dla uczniów przewlekle chorych, wymagających indywidualnego toku nauczania i posiadających specjalne potrzeby edukacyjne
  • rozwiązania dla uczniów przyjeżdżających z zagranicy i wyjeżdżających za granicę
  • kalendarz roku szkolnego i terminy ferii
  • rola rodziców w szkole

To tylko niektóre zagadnienia omawiane w informatorze, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego pełną treścią. Z treścią informatora można zapoznać się bezpośrednio na stronie MEN lub pobrać go na swój komputer w postaci broszury w formacie pdf. 

Więcej informacji o reformie 2017 zamieściliśmy w dziale Reforma pod lupą. Zapraszamy!

Źródło: men.gov.pl

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się