Javascript is required

Decyzja MEiN: od września wszystkie szkoły w trybie stacjonarnym

16.06.2021

Nauka zdalna
Podziel się
Dzieci siedzące w ławkach szkolnych.

Od 1 września bieżącego roku wszystkie typy szkół wracają do pracy na zasadach sprzed pandemii. Uczniowie, słuchacze i nauczyciele muszą jednak przestrzegać wytycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny organizacji zajęć.

Od 1 września bieżącego roku wszystkie typy szkół wracają do pracy na zasadach sprzed pandemii. Uczniowie, słuchacze i nauczyciele muszą jednak przestrzegać wytycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny organizacji zajęć. 

Rozporządzenia podpisane, a pierwszy dzwonek tuż-tuż 

Rozporządzenia, które ostatecznie przypieczętowały decyzję o rozpoczęciu nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym, zostały podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 20 sierpnia 2021. Obydwa dokumenty określają „sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.” To ważne podkreślenie: wracamy do szkół, ale wciąż zachowujemy środki ostrożności! Oprócz tej dobrej i dla uczniów, i dla nauczycieli informacji o powrocie do tradycyjnego sposobu pracy, w dokumentach określono sposoby przeprowadzania rekrutacji i egzaminów w roku 2022. Niektóre z owych postanowień były sygnalizowane już wcześniej, niektóre zaś uległy doprecyzowaniu.

Najważniejsze decyzje w punktach 

  • egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w roku 2022 zostaną przeprowadzone na podstawie takich samych wymagań egzaminacyjnych, jak w latach ubiegłych (zawężony katalog wymagań),
  • egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju
  • nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego
  • egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.
  • uczniowie będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Obydwa omawiane rozporządzenia znajdziecie w dziennikach ustaw. Polecamy Nauczycielom i Dyrektorom zapoznanie się z tymi dokumentami w całości, znajdziecie tam informacje i wytyczne, które mogą być istotne dla Waszej pracy w tym roku:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519

Nauka zdalna
Podziel się