Javascript is required

Dla każdego coś dobrego - na mocne i słabe strony ucznia!

20.02.2019

Szkoła podstawowaEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się
Klasa uśmiechniętych dzieci.

Właściwy dobór metod i narzędzi to pierwszy krok do sukcesu zarówno ucznia, jak i jego nauczyciela, dlatego zakup i wykorzystanie dodatkowych materiałów powinny być dobrze przemyślane i dobrane do indywidualnych potrzeb naszego zespołu klasowego.

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom uczniów i nauczycieli wydawnictwo Nowa Era, obok „obowiązkowych” zeszytów ćwiczeń i podręczników, przygotowało wiele dodatkowych publikacji na miarę indywidulanych możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Zadaniem dodatkowych materiałów jest wyrównywanie szans dzieci i wspieranie ich słabych stron, tak ważne w obowiązującym dziś nauczaniu włączającym, a także rozwijanie zainteresowań i mocnych stron ucznia. Co? Dla kogo? W jakim celu? Oto jest pytanie!

Doskonalimy umiejętności kluczowe

Matematyka to trudny przedmiot, ale i ciekawy, pełen wyzwań i konieczności logicznego myślenia oraz umiejętności jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym. Jeśli uczeń począwszy od klasy pierwszej nie zrozumie jej zasad, nauka tego przedmiotu w klasach wyższych sprawi mu wiele trudności.

Działania na konkretach, zabawy i gry matematyczne, zabawy tematyczne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności są wprowadzeniem w fascynujący świat matematyki. Zamieniając naukę w przygodę, dajemy dzieciom szansę na dzielenie matematycznych wyzwań na ciekawe i nudne, a nie trudne i łatwe. Rozwijając u uczniów logiczne myślenie, doskonaląc sprawność liczenia, ucząc analizy i rozwiązywania zadań tekstowych, warto sięgnąć po serię ZABAWA Z MATEMATYKĄ – sześć części przygotowanych po dwie dla dzieci w wieku: 6-7, 7-8 i 8-9 lat. Zaproponowane w zeszytach zadania mają zróżnicowany stopień trudności, dają uczniom poczucie sukcesu i motywują do dalszej pracy. Dla zainteresowanych i przejawiających zdolności matematyczne Wydawnictwo przygotowało też MATEMATYKĘ PLUS dla klasy 1, 2 i 3.

Są jeszcze ludzie, którzy twierdzą (i całe szczęście!!!), że dzień bez czytania to dzień stracony. Młode pokolenie woli słuchać i oglądać. Nie czytam, bo nie umiem, nie umiem, bo nie czytam. Bez umiejętności czytania nie poradzą sobie uczniowie ani w szkole, ani w życiu. Jak zachęcić dzieci do doskonalenia umiejętności czytania, jak wyrobić nawyk czytania i uświadomić znaczenie tej umiejętności? Tu pomocą będzie kolejna doskonała seria eksperta edukacji wczesnoszkolnej, który poleca kurs czytania z wykorzystaniem ZABAW Z CZYTANIEM (5 części). Teksty takich autorów jak Małgorzata Strzałkowska, Wojciech Widłak, Rafał Witek, dłuższe i krótsze, proste i zabawne, sprawią wiele radości młodym czytelnikom, pozwolą im cieszyć się czytaniem. Jak ważna w życiu jest umiejętność czytania ze zrozumieniem przekonało się wielu z nas, także w życiu dorosłym. Zestaw trzech zeszytów SZTUKA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM zdecydowanie ułatwi uczniom osiągnięcie tej ważnej umiejętności, począwszy od odczytywania symboli graficznych po rozumienie prostych porównań i przenośni oraz zdobywanie danych z różnych źródeł wiedzy.

Nauka czytania jest ściśle powiązana z nauką pisania. Całościowy kurs pisania jest zawarty w zestawie czterech zeszytów PISZĘ CORAZ LEPIEJ. Z całą odpowiedzialnością, która wynika z moich doświadczeń z pracy z dziećmi, polecam te zeszyty. Wprowadzane kolejne litery mają identyczny kształt w zeszycie każdego ucznia (wpisując je nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak starannie). Oszczędzamy swój czas, a zadania i polecenia zawarte w zeszytach są atrakcyjne i chętnie wykonywane przez uczniów.

Rozbudzamy zainteresowania

Wiele ciekawych i atrakcyjnych pomysłów na „oderwanie” dzieci od tabletów, zachęcenie ich do wyjścia z domu przygotował profesor przyrody Florek – bohater publikacji PRZYRODA PLUS. Jeśli podejmiesz współpracę z Florkiem, dowiesz się, dlaczego mysz jest szara, dlaczego bocian chodzi na długich nogach, czy wszystkie rośliny pachną oraz jak zorganizować wycieczkę. Na koniec rocznej wyprawy każdy, kto podoła wyzwaniu, otrzyma Legitymację Badacza Przyrody. Dodatkowe zadania pokazujące piękno i tajemnice przyrody zostały przygotowane na poziomie wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej. Mogą być wykorzystywane w pracy ze wszystkimi uczniami w klasie, ale przede wszystkim na zajęciach dodatkowych rozszerzających wiedzę w dziedzinie przyrody. Dbając o sukces każdego dziecka, budując tak nieodzowną, efektywną współpracę z jego domem rodzinnym, mamy możliwość zaproponować rodzicom wykorzystanie materiałów do pracy w domu. Doskonale nadają się do tego cztery zeszyty zatytułowane CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ.

Ten zbiór ćwiczeń w zestawach na każdy tydzień jest doskonałym pomysłem na utrwalenie wiedzy zdobytej w szkole.

Zeszyt A – to ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i sprawność grafomotoryczną, percepcję wzrokową.

Zeszyt B – to doskonalenie syntezy i analizy słuchowej wyrazów, rebusy, krzyżówki, eliminatki, zakodowane informacje.

Zeszyt C – to czytanie ze zrozumieniem, zasady poprawnej pisowni, nauka samodzielności i umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Zeszyt D – poznawanie świata przyrody w praktyce, zdobywanie podstaw wiedzy o języku, kształtowanie kompetencji niezbędnych w dalszej edukacji. Wybrane ćwiczenia z poszczególnych zeszytów A, B, C, D mogą być wykorzystywane przez uczniów niezależnie od tego, w której uczą się obecnie klasie.

Wspomagamy osiągnięcie sukcesu

Dla uczniów potrzebujących wsparcia w zakresie: percepcji wzrokowej i słuchowej, grafomotoryki i ogólnej sprawności manualnej, spostrzegawczości i logicznego myślenia godny polecenia jest zestaw czterech zeszytów RADZĘ SOBIE CORAZ LEPIEJ. Poszczególne zeszyty nie są przypisane do konkretnej klasy. Nauczyciel decyduje, z którego zeszytu powinien korzystać uczeń ze względu na jego indywidualne potrzeby.

Zeszyt A – to zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój spostrzegawczości, orientację w przestrzeni, przygotowujące do kształtowania pojęć matematycznych, usprawniające funkcje grafomotoryczne.

Zeszyt B – to ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchowo-wzrokową wyrazów, utrwalające poznane litery, technikę czytania i poprawnego pisania.

Zeszyt C – doskonalenie orientacji na kartce papieru i praktyczne zastosowanie wcześniej zdobytych umiejętności, uogólnianie, formułowanie wniosków, ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem, poprawnym pisaniu.

Zeszyt D – poszerzanie wiadomości zdobytych w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, ćwiczenia grafomotoryczno-ortograficzne oraz rozwijające umiejętność wypowiadania się, doskonalenie tempa cichego czytania ze zrozumieniem.

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Zaprezentowana przeze mnie oferta jest bardzo bogata i zróżnicowana. Przygotowano ją z myślą o indywidualnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach każdego dziecka, które przekracza szkolny próg.

Warto zapoznać się z tymi publikacjami i wybrać najlepsze dla swojego zespołu klasowego i poszczególnych uczniów. Wybierając dodatkowe materiały dla uczniów, dobrze jest uświadomić rodzicom naszych dzieci, że nauczanie nie polega na konieczności wypełnienia wszystkich ćwiczeń zawartych w danym zeszycie, ale ich właściwym wyborze czy też wykorzystaniu innych, korzystniejszych dla ucznia w danym momencie. Warto sprawdzić, że praca z publikacjami Wydawnictwa Nowa Era to przyjemność pracy, satysfakcja z jej efektów i sukces naszych uczniów. Ja jestem o tym przekonana.

Elżbieta Gyzińska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem

Szkoła podstawowaEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się