Javascript is required

Dlaczego nie udaje się zrealizować celu językowego? Najczęstsze błędy.

26.04.2024

Podziel się

Wyznaczyliście wspólnie z dzieckiem cel, ale z jakiegoś powodu nie udało się go zrealizować? Być może po drodze zabrakło samozaparcia lub zwyczajnie cel nie został dobrze zaplanowany. Tak czy owak, warto przyjrzeć się najczęściej popełnianym przy wyznaczaniu celów błędów, by móc albo im zapobiec albo wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski na przyszłość.

Błąd #1 Zbyt ogólny cel

Najczęściej dotyczy on błędów brzmiących podobnie do “nauczę się angielskiego”. Taki cel jest zdecydowanie zbyt ogólnikowy i nie posiada jasno określonych kryteriów sukcesu. Skoro nie wiemy, po czym można poznać, że cel został zrealizowany, nigdy nie uda nam się go osiągnąć! Pamiętaj, że dobry cel powinien mieć ramy czasowe i liczbowe oraz kryterium, które pozwoli określić, że go osiągnęliśmy.

Jakie działania wdrożyć w takim wypadku?

- Doprecyzujcie, co oznacza “nauczę się angielskiego” - czy znaczy to, że opanuję materiał przewidziany dla mojej grupy wiekowej w tym roku? A może, że potwierdzę znajomość języka certyfikatem na odpowiednim poziomie?

- Podzielcie cel na kilka mniejszych - można śmiało założyć, że niewiele osób uznało, że zna już wystarczająco język w przeciągu kilku miesięcy. Taki ambitny cel wymaga postawienia sobie po drodze serii mniejszych założeń, które mogą być kolejno realizowane.

- Posuwajcie w kierunku celu każdego dnia - wymyślcie i zaplanujcie małe zadania, które pozwolą każdego dnia wykonywać aktywność, która przybliżać was będzie do celu. Może być to praca z aplikacją NGL, czytanie anglojęzycznych artykułów, powtórka słówek, napisanie odpowiedzi na anglojęzycznym forum etc. W ten sposób uczeń podtrzymuje wysoki poziom motywacji oraz uczy się systematyczności.

 

Błąd #2 Zbyt ambitny cel

Cel, który jest niedopasowany do możliwości dziecka staje się dla niego źródłem stresu i dużym obciążeniem. Nierealistyczny lub zbyt trudny cel nie zwiększy motywacji ucznia, przeciwnie, spowoduje niekontrolowaną prokrastynację i paradoksalnie oddali dziecko od osiągnięcia celu.

Jak temu przeciwdziałać?

- Dopasujcie cel do możliwości TWOJEGO dziecka - pamiętaj, że każdy uczeń jest inny, ma inne zainteresowania i potrzebuje innej ilości ćwiczeń by opanować materiał. Nie każdy uczeń musi też posiadać wybitne zdolności językowe i lubić się uczyć.

- Dla większych celów zaplanujcie większą górkę czasową - im dłuższy czas realizacji celu, tym większa szansa, że po drodze “coś wypadnie”. Warto więc zaplanować odpowiedni zapas czasowy, by uniknąć stresu i frustracji.

- Zacznijcie od mniejszych celów, które łatwiej będzie osiągnąć - to zbuduje w dziecku pewność siebie i wzmocni motywację do stawiania sobie ambitniejszych celów w przyszłości.

 

Błąd #3 Zwracanie uwagi wyłącznie na efekt końcowy

Nie udało się zrealizować celu? Trudno, zdarza się! Na pewno okoliczności, które wam przeszkodziły były na prawdę ważne! Zamiast rozpamiętywać i rozpaczać, spokojnie przeanalizujcie co udało się

osiągnąć i jakie z tego dziecko miało korzyści. Doceńcie wszystko, co wydarzyło się po drodze – ta nauka przecież nie poszła na marne!

Jak podejść do niezrealizowanego lub przerwanego w połowie celu?

- Podsumujcie wszystkie kroki, które udało wam się zrealizować na drodze do celu – czego dziecko nauczyło się po drodze? Jaką przewagę daje mu to w przyszłości?

- Jako rodzic doceń wysiłek i małe sukcesy dziecka – nawet cel, którego nie udało się doprowadzić do końca wymagał od dziecka dodatkowej pracy, pokonywania własnych słabości oraz wyjścia ze strefy komfortu.

- Zaplanujcie kolejny cel nieco bardziej realistycznie - być może tutaj tkwiło źródło problemu i lepsze podejście do wyznaczania celów, pomoże wam zakończyć kolejny z nich sukcesem?

 

Błąd #4 Za dużo różnych celów

Multitasking i wielość projektów, którymi się zajmujemy to znak naszych czasów. Nasze dzieci nie muszą jednak od małego brać udziału w tym wyścigu! Poza tym, cudów nie ma – nie jesteśmy maszynami! Zbyt wiele celów może sprawić, że zaczną się one wzajemnie wykluczać lub pożerać. I tak, w efekcie z 10 wyznaczonych celów uda się zrealizować zaledwie dwa. Taka statystyka jest mało motywująca dla dziecka i jego systematycznej pracy.

Jak operować więc dużą ilością celów?

- Skupcie się na 1-2 dużych celach, a dodatkowo wyznaczcie kilka mniejszych, które będą uzupełniać te większe. Lepiej zaplanować mniej (i dołożyć w razie potrzeby) niż walczyć z nadmiarem.

- Na bieżąco kontroluj, czy dziecko nie jest przeładowane i radzi sobie z realizacją wyznaczonych celów.

- Nie bójcie się modyfikować celów, gdy tylko dostrzeżecie taką potrzebę. Nie ma nic złego w obniżeniu oczekiwań lub nawet przełożeniu celu na kolejny rok.

 

Rada na koniec? W wyznaczaniu celów najważniejszy będzie umiar (więcej nie zawsze znaczy lepiej) oraz obserwacja dziecka. Nauka języka powinna być przyjemnością, a osiąganie celów nie powinno wiązać się z nadmiernymi wyrzeczeniami. Tylko wtedy możemy mówić o efektywnym rozwoju w duchu National Geographic Learning.Wyznaczyliście wspólnie z dzieckiem cel, ale z jakiegoś powodu nie udało się go zrealizować? Być może po drodze zabrakło samozaparcia lub zwyczajnie cel nie został dobrze zaplanowany. Tak czy owak, warto przyjrzeć się najczęściej popełnianym przy wyznaczaniu celów błędów, by móc albo im zapobiec albo wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski na przyszłość.

Podziel się