Javascript is required

Dlaczego warto wprowadzać gotowy kurs językowy w przedszkolu?

13.02.2024

Wychowanie przedszkolne
Podziel się

Czy słuszną decyzją jest ta o rezygnacji z gotowego kursu na rzecz samodzielnego opracowywania zajęć przez nauczyciela języka angielskiego? Oczywiście, można przeprowadzić burzę mózgów, z tego chaosu może zrodzić się coś wyjątkowego, jednak nasuwa się pytanie o jakość, systematyczność, bogactwo materiałów i technik, i co najważniejsze – poprawność metodyczną.

Głównym celem edukacji językowej w przedszkolu jest rozwijanie podstawowych kompetencji językowych, czyli wiedza o tym co powiedzieć i jak to powiedzieć, osłuchać dzieci z melodią języka angielskiego i wdrożyć w rozumienie i mówienie. To wszystko w zgodzie z naturalną akwizycją języka, czyli przy użyciu metod identycznych z przyswajaniem i uczeniem się języka ojczystego. Ta strategia wymaga gruntownej analizy i przygotowania treści i technik, które zostaną wykorzystane w czasie procesu nauczania.

 

Programy nauczania języka angielskiego w przedszkolu pisane są spiralnie, co oznacza, że każda kolejna lekcja bazuje na poprzedniej, wykorzystuje nabytą wcześniej wiedzę, opiera się na piosenkach, rymowankach, nagraniach, konkretnych zabawach i technikach pracy. Tak samo każdy kolejny rozdział kursu będzie kontynuacją poprzednich, wykorzystując i utrwalając zdobytą już wiedzę. Nowego słownictwa i struktur nie wprowadza się w oderwaniu od poprzednich, a planowo i konsekwentnie obudowuje je dodatkowymi treściami. Zabiegi te, niezwykle skuteczne w nauczaniu języka, są efektem wielowymiarowej wiedzy i precyzyjnej pracy rzeszy metodyków, praktyków i redaktorów.

 

Treści podręcznika oferują dzieciom nie tylko dobrą zabawę i wachlarz aktywności, ale również wsparcie. Kurs uwzględnia talenty i trudności, z którymi zmaga się każde dziecko. Postaci są różnorodne, a różnorodność ta obejmuje nie tylko cechy charakteru, ale również kolor skóry, niepełnosprawności, sytuacje rodzinne, czy wyjątkowe talenty bohaterów. Ten rodzaj edukacji jest nazywany pozytywną. Lekcje oparte na CLIL (Content and Language Oriented Learning), którego założeniem jest nauczanie oparte na jednoczesnym wprowadzaniu treści z dziedziny nauczanych w przedszkolu przedmiotów i edukacji językowej, opracowane są tak, aby pobudzały wszystkie kompetencje i możliwości dziecka, uwzględniały wszelkie typy inteligencji uczniów, integrowały zmysły (multisensoryka), a słownictwo i struktury były odpowiednie i użyteczne, na wysokim poziomie przydatności. Dzieci biorą aktywny udział w zajęciach, a scenariusze lekcji są tak skomponowane, aby na zajęciach to uczniowie najwięcej mówili w języku obcym, tutaj komunikacja jest celem nadrzędnym. Rozwiązania CLIL są niezawodne, a program podręcznika rozpisany jest zgodnie z porami roku, tak jak kalendarz pracy dydaktycznej i wychowawczej w przedszkolu, co oznacza że rozkład materiału języka angielskiego uzupełnia i podąża za programem edukacji przedszkolnej.

 

Nauczyciel decydujący się na pracę z gotowym kursem ma pewność, że lekcje które poprowadzi ze swoimi grupami, będą wyważone, a żadne elementy niezbędne do efektywnego pozyskania przez dziecko wiedzy, nie zostaną pominięte. W fazie przygotowań, które bez gotowego kursu stają się niewyobrażalnie długie, należy uwzględnić, aby wszystkie kompetencje językowe były odpowiednio zorganizowane, a każda lekcja była metodycznie poprawna. Jakże ogromną korzyść daje nauczycielowi świadomość, że ktoś już pomyślał za niego, wszystko jest skomponowane zgodnie z wytycznymi metodyki nauczania oraz niezbędną wiedzą psychologiczną, a czas przygotowań skraca się do minimum i ogranicza jedynie do przeczytania instrukcji w książce nauczyciela.

 

Zatem ustalmy jak wygląda wsparcie, które uzyska nauczyciel po wyborze kursu, np. Super Heroes dla Sześciolatków lub English Play Box dla wszystkich grup wiekowych edukacji przedszkolnej. To bogactwo materiałów oraz wyczerpującej wiedzy, które prowadzący zajęcia języka angielskiego otrzyma od wydawnictwa całkowicie nieodpłatnie:

 • książka ucznia + wypychanki z bohaterami kursu, naklejki, pudło Play Box, które jednocześnie jest bohaterem kursu English Play Box, itp.,
 • książka nauczyciela,
 • pakiet z flashcards z odpowiadającymi im kartami wyrazowymi, niezbędnymi przy czytaniu globalnym,
 • karty historyjek obrazkowych,
 • Nagrania,
 • Super Tools Kit (materiały cyfrowe, dostępne m.in. w aplikacjach),
 • Super Ideas (dodatkowe pomysły, gry i zabawy do wykorzystania w czasie lekcji oraz materiały na blogu),
 • cyfrowa wersja podręcznika (OneBook) wyposażony w dodatkowe zadania na tablicę lub monitor interaktywny. To nie tylko interaktywna książka, ale również narzędzie, które w prosty i intuicyjny sposób przeprowadza nauczyciela i uczniów przez każdą lekcję. To nieoceniona pomoc do wykorzystania nie tylko na lekcjach online - gdy np. przedszkole jest na kwarantannie, dzięki czemu dzieci nie muszą tracić swoich lekcji, ale również na zajęciach stacjonarnych, jako profesjonalne wsparcie, element WOW!. To fantastyczna przygoda, gdy dzieci mogą skorzystać z cyfrowego odzwierciedlenia swoich podręczników, gdzie zamiast zadań na papierze, znajdą interaktywne gry, obrazki stają się animacjami, a zadania wybrzmią piosenką, i to w kilku różnych wersjach, np. karaoke.
 • dostęp do platformy dlanauczyciela.pl gdzie, po zalogowaniu, na można znaleźć pakiet niezbędnych materiałów, np dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dodatkowe nagrania, scenariusze na lekcje okolicznościowe, itp.
 • Kanał YouTube, gdzie zawarte są materiały video poświęcone piosenkom i historyjkom z każdego rozdziału
 • W kursie English Play Box nauczyciel może dodatkowo skorzystać z dostępu do cyfrowych lekcji dedykowanych pracy w sali przedszkolnej, w domu lub edukacji zdalnej. Materiały dostępne są na stronie https://englishplaybox.pl/lekcje-cyfrowe po zalogowaniu
 • Dostęp do bloga https://englishplaybox.pl/blog, gdzie każdy nauczyciel może poszerzyć nie tylko swoje kompetencje dydaktyczne, ale również nabyć wiedzę psychologiczną dotyczącą relacji w przedszkolu

 

Jednak to nie wszystko, czego potrzebuje i otrzyma nauczyciel. W obecnych czasach niezbędne w zawodzie anglisty jest również wsparcie metodyczne w postaci regularnych nieodpłatnych szkoleń i konferencji organizowanych przez wydawcę, na których można poznać najnowsze trendy w edukacji. Istotne jest również wsparcie w postaci specjalnie stworzonych dla kursu grup nauczycielskich na Facebooku, np “Out of the Box - pomysły na lekcje angielskiego w przedszkolu”, gdzie regularnie można skorzystać z wiedzy specjalistów oglądając webinary lub czytając wskazówki metodyków i praktyków, a w razie wątpliwości zadać pytanie lub pochwalić się swoimi pomysłami.

 

Aspektem wyróżniającym gotowe kursy językowe, a szczególnie docenianym przez nauczycieli, jest obecność głównego bohatera lub grupy bohaterów. To precyzyjnie opracowane postacie, charakteryzujące się cechami, z którymi mogą utożsamić się wszystkie dzieci, odnaleźć w bohaterach cząstkę siebie, zidentyfikować się z ich talentami, sukcesami, czy problemami.

O ile w przypadku gotowego kursu możemy mówić o takiej przemyślanej postaci, tak w przypadku przypadkowo dobranych treści na zajęciach, nauczyciel traci punkt odniesienia, do którego jakże wdzięcznie warto wracać przy okazji każdych kolejnych zajęć.

 

Ambitny nauczyciel może powiedzieć “No i co z tego? Sam dam radę”. Oczywiście, ale pytanie jak długo mu wystarczy sił i czy konsekwentnie będzie utrzymywał wysoki poziom merytoryczny samoistnie się nasuwa.  Samodzielnie przecież ciężko przeskoczyć miesiące, a nawet lata pracy sztabu specjalistów. W konsekwencji nadchodzi kolejne pytanie: czy przedszkole może sobie na to pozwolić? Wszak utrzymanie wysokiego poziomu nauczania to priorytet każdej dobrej placówki.

 

Ewa Kołakowska

Metodyk i lektorka w szkole językowej Number One Teaching Solutions w Straszynie pod Gdańskiem, szkoły w której realizuje swoją pasję efektywnego nauczania języka angielskiego przy wykorzystaniu metod i technik aktywizujących już od 15 lat. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Filologia Nauczania Języka Angielskiego oraz Pedagogika Specjalna. Pracuje z uczniami zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym oraz przedprzedszkolnym. Od 2016 roku współpracuje z wydawnictwem Nowa Era. Jest współautorką podręcznika "Super Heroes" dla Sześciolatków, tworzy również dodatkowe materiały dydaktyczne dla kursu English Play Box oraz prowadzi warsztaty i webinaria dla nauczycieli.

Wychowanie przedszkolne
Podziel się