Javascript is required

Dotacja i subwencja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

13.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się

Zapraszamy na retransmisję webinarium, podczas którego ekspert odpowiada jak prawidłowo finansować i rozliczać wydatki na organizację kształcenia specjalnego.

Program:

1. Czym jest „subwencja oświatowa”?

2. Kto decyduje o podziale środków otrzymywanych przez JST w „subwencji oświatowej”?

3. Czym się różni subwencja od dotacji celowanej?

4. Na czym polega finansowanie szkół samorządowych i nie samorządowych, zwłaszcza w zakresie uczniów ze SPE?

5. Jakie realnie środki może otrzymać szkoła, w której są uczniowie z orzeczeniami?

6. Kto może wpłynąć na to, aby tych środków na pomoce dla dzieci z orzeczeniami było więcej?

7. Czy rodzic ma prawo prosić o wskazanie jak zostały wydatkowane środki na jego dziecko?

8. Jak rozliczać dotację oświatową otrzymywaną przez szkołę niesamorządową (publiczną i niepubliczną)?

 

Prelegent:

Ewa Czechowicz - ekspert, szkoleniowiec i konsultant prawa oświatowego, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Członek zarządu OSKKO. Wieloletni dyrektor szkoły.

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się