Javascript is required

Dziecko z ASD w szkole masowej – dostosowanie form i metod pracy dla optymalnego funkcjonowania ucznia

13.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r.

W prelekcji m.in.:

  1. Jakie trudności napotyka dziecko ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera w szkole masowej?
  2. Porady dla nauczyciela
  3. Rola nauczyciela wspomagającego

Ewa Śniegowska – oligofrenopedagog specjalizująca się w pracy z dziećmi z autyzmem. Odbyła wiele szkoleń i kursów dotyczących terapii dzieci z ASD. Jest certyfikowaną terapeutką behawioralną i podlega stałej superwizji. Od 26 lat pracuje jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Agnieszka Mitoraj-Hebel – pedagog specjalny, od 20 lat związana zawodowo i emocjonalnie z ideą integracji. Pracuje jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Wielokrotnie organizowała ogólnopolskie konferencje z dziedziny nauczania i wychowania integracyjnego, a także prowadziła szkolenia i warsztaty dotyczące SPE.

Specjalne potrzeby edukacyjneWebinarium
Podziel się