Javascript is required

Edukacja matematyczna w serii „Wielka przygoda” – szersza niż tylko kształtowanie kompetencji matematycznych

20.02.2019

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się
Zdjęcie Ewy Swobody.

Spotkanie o kształtowaniu kompetencji matematycznych i nie tylko.

O prowadzącej:

dr hab. Ewa Swoboda – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dydaktyk matematyki, nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami matematyki. Autorka cenionych prac o nauczaniu matematyki. Współautorka edukacji matematycznej w serii „Wielka Przygoda".

Opis spotkania:

Przedmiot „matematyka” musi być traktowany bardzo szeroko. Musimy nie tylko umieć doprowadzić do tego, by dziecko rozumiało podstawowe pojęcia matematyczne i umiało rozwiązywać szkolne zadania. Zajęcia z edukacji matematycznej w klasach 1-3 powinny również stwarzać okazję do budowania poczucia własnej wartości, do umiejętności komunikowania się, poszanowania inności w myśleniu, do ćwiczenia wytrwałości i odporności na stres. Pokażemy, że podręcznik „Wielka Przygoda" może wspierać nauczycieli w prowadzeniu zajęć, które realizują tak postawione cele.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaMatematykaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się