Javascript is required

Egzamin ósmoklasisty w praktyce

23.04.2024

Podziel się

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Annę Domagałę.

Plan spotkania:

Podczas spotkania Anna Domagała zajmie się:

  • omówieniem istotnych zmian wynikających z podstawy prawnej; wskazaniem różnic pomiędzy sprawdzianem klas szóstych, egzaminem gimnazjalnym i egzaminem ósmoklasisty; analizą nowych typów zadań egzaminacyjnych;
  • określeniem funkcji obowiązkowych lektur szkolnych;
  • omówieniem sposbów badania stopnia opanowania umiejętności i wiadomości językowych.

Obejrzyj retransmisję:

Podziel się