Javascript is required

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku

19.04.2024

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli dokumentu zawierającego wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej.

Dokument można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE):
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

Najważniejsze zmiany związane z egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021

 • Wydłużono czas przygotowań
  • Termin egzaminu przesunięto z kwietnia na koniec maja: egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się 27 maja 2021r.(czwartek) o godz.9:00 (czas trwania: 90 minut – bez zmian).
 • Obniżono poziom egzaminu:
  • Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych opisano jako A2 (dotychczas był to poziom A2/B1).
  • Ograniczono zakresy tematyczne z podstawy programowej, zmodyfikowano zakres struktur gramatycznych, zmniejszono liczbę wymagań szczegółowych.
 • Zmniejszono liczbę zadań w arkuszu
  • W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz mniejsza liczba zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
  • Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 mniej niż dotychczas).

Zapoznaj się z aneksem do Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski” i sprawdź wykaz treści, które można pominąć w przygotowaniach do egzaminu w roku 2021.

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się