Javascript is required

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku

19.04.2024

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, czyli dokumentu zawierającego wybrane zapisy z obowiązującej podstawy programowej.

Dokument można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE):
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf

Najważniejsze zmiany na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

  • zmniejszona liczby zadań w arkuszu tak, by maksymalna liczba punktów wynosiła 45, a nie jak dotychczas 50 (za pierwszą część arkusza, czyli zadania do tekstów źródłowych, uczeń będzie mógł zdobyć 25 punktów, a za wypracowanie – jak dotychczas – 20 punktów);
  • usunięte z listy lektur obowiązkowych wybrane utwory z zaznaczeniem, że uczeń może się do nich odwołać w wypracowaniu;
  • ograniczona liczba form wypowiedzi pisemnej, które mogą się pojawić w wypracowaniu – do wyboru w arkuszu pojawi się rozprawka lub opowiadanie twórcze;
  • w tematach wypracowań nie pojawią się nawiązania do konkretnych utworów – w tym zakresie uczeń będzie mógł wybrać utwory samodzielnie (także będzie mógł się odwołać do wspomnianych wyżej lektur obowiązkowych usuniętych z wymagań);
  • nie będzie wymagana znajomość wielu pojęć i terminów z zakresu teorii literatury, środków stylistycznych i językowych.

Zapoznaj się z aneksem do Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski” i sprawdź wykaz treści, które można pominąć w przygotowaniach do egzaminu w roku 2021.

Egzamin Ósmoklasisty
Podziel się