Javascript is required

„Informatyka na czasie”… i na podium!

29.01.2021

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Podręczniki Informatyka na czasie.

Z radością informujemy, że Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2021 roku przyznała nagrodę I stopnia naszemu zestawowi podręczników dla liceum i technikum „Informatyka na czasie”. Gratulujemy autorom i cieszymy się niezmiernie, bo informatyka to szalenie ważny przedmiot!

Przemyślany podręcznik na nowe czasy  

 „Informatyka na czasie 1 - zakres podstawowy” to starannie przygotowana publikacja, która ujęła jurorów konkursu nie tylko merytoryczną akuratnością, ale też pomysłowością w prezentowaniu wielu aspektów wiedzy informatycznej, innowacyjnością w utrwalaniu umiejętności i zwróceniem uwagi na rozwój umiejętności społecznych uczniów poprzez możliwość realizacji projektów zespołowych. Nagrodzone podręczniki m. innymi poszerzają wiedzę dotyczącą sieci komputerowych, edytora tekstu, prezentacji, stron WWW, grafiki komputerowej czy bezpieczeństwa w internecie. Zawierają też rozwiązania ułatwiające naukę, ciekawie ukazują powiązania informatyki z pozornie odległymi od niej dziedzinami życia oraz podsycają zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki przywoływaniu przykładów bliskich doświadczeniu ucznia, ciekawostkom i informacjom dodatkowym. Krótko mówiąc, te podręczniki to ciekawa lektura nie tylko dla uczniów! Twórcami zestawu podręczników „Informatyka na czasie” są: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki i Maciej Borowiecki. Gratulacje! 

Konkurs stworzony przez profesjonalistów 

Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną to inicjatywa powołana do życia przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - najstarszą polską organizację zrzeszającą profesjonalistów z branży informatycznej. PTI działa na rzecz całego środowiska informatyków, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. W ramach działalności statutowej Polskie Towarzystwo Informatyczne wypowiada się w najistotniejszych kwestiach związanych z informatyzacją, jest konsultowane w procesach legislacyjnych, prowadzi działalność certyfikacyjną oraz rzeczoznawczą.  Działa też na rzecz zwiększenia ogólnych umiejętności cyfrowych w społeczeństwie, promuje Polskę poprzez pokazywanie światowych sukcesów naszych informatyków. Celem nagrody przyznawanej w Konkursie na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną jest wyłonienie szczególnie wartościowych opracowań z zakresu informatyki i jej zastosowań oraz dostarczenie środowisku polskich informatyków informacji o publikacjach zasługujących na uwagę.  

 

Więcej o konkursie i jego założeniach przeczytacie tutaj: Rada Naukowa Aktualności - Polskie Towarzystwo Informatyczne (pti.org.pl)

Nagrodzone publikacje znajdziecie tutaj: Informatyka na czasie 1 - Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy (nowaera.pl)

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się