Javascript is required

Jak efektywnie sprawdzać poziom opanowania umiejętności uczniów?

29.01.2024

Szkoła podstawowaChemiaWebinarium
Podziel się
Zdjęcie Lidii Zarańskiej.

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli chemii przeprowadzonego przez Lidię Zarańską.

O prowadzącej:

Lidia Zarańska – nauczyciel chemii, wicedyrektor szkoły, tutor, autor scenariuszy metodycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc funkcję doradcy metodycznego, konsultanta ODN Poznań, eksperta EWD, opiekuna praktyk studenckich UAM Wydział Chemia.

Opis spotkania:
Systematyczne sprawdzanie wiedzy uczniów umożliwia ocenę, które umiejętności są przez nich dobrze opanowane, a nad którymi obszarami trzeba jeszcze pracować. Taka wiedza na temat postępów ułatwia indywidualne zaplanowanie dalszych działań dla każdego ucznia.

Zapraszamy więc na rozmowę o tym:

  • Jak informować uczniów o wymaganiach?
  • Z czego korzystać, aby szybko przygotować materiały sprawdzające wiedzę?

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaChemiaWebinarium
Podziel się