Javascript is required

Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu - o najczęstszych problemach uczniów na lekcjach języka polskiego

23.04.2024

Szkoła podstawowaJęzyk polskiWebinariumEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Plan spotkania:
1. Najczęstsze problemy uczniów na lekcjach języka polskiego, czyli jak pomóc zrozumieć:

  • imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne
  • imiesłowy przysłówkowe uprzednie i współczesne
  • wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania
  • zdania złożone współrzędnie
  • budowę rozprawki i funkcjonalne zastosowanie środków retorycznych w przemówieniu
  • opowiadanie jako wypowiedź o charakterze twórczym sprawdzające znajomość lektury.

2. Techniki ułatwiające pokonanie trudności i przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty.

O prowadzącej:

Joanna Kostrzewa - dyplomowana nauczycielka języka polskiego, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty na temat oceniania kształtującego oraz wykorzystania TIK w edukacji, tworzy materiały edukacyjne.


Obejrzyj retransmisję:

Szkoła podstawowaJęzyk polskiWebinariumEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się