Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line

Autor: Janusz Wierzbicki, 07.04.2024

Nauka zdalnaWebinariumWiedza i rozwójEdukacja na czasie
Podziel się

Jak wykorzystać aplikacje Microsoft Teams, notes zajęć (OneNote) oraz generator testów i sprawdzianów Nowej Ery do sprawdzianów i testów on-line? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia przygotowanego przez Janusza Wierzbickiego.

Program szkolenia:

  • Wirtualny test – wprowadzenie, organizacja pracy z uczniami.
  • Jak opracować testy w oparciu o generator testów Nowej Ery?
  • Tworzenie karty pracy w oparciu o notes zajęć (OneNote) oraz udostępnianie gotowych materiałów uczniom.
  • Wypełnienia testu, sposoby pracy ucznia ze sprawdzianem.
  • Ocena sprawdzianów oraz udzielanie informacji zwrotnej uczniom.

Materiały ze szkolenia: patrz.link/mst


Janusz Wierzbicki
 jest ekspertem w zakresie innowacyjnego nauczania oraz trenerem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów i programach edukacyjnych Microsoft oraz Apple, współtwórcą i autorem magazynu „EduFakty – Uczę Nowocześnie” poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu.


Obejrzyj szkolenie:

Nauka zdalnaWebinariumWiedza i rozwójEdukacja na czasie
Podziel się