Javascript is required

Jak wspierać cele językowe dziecka? Praktyczne wskazówki

Autor: Aleksandra Marchwian, 26.04.2024

Podziel się

Wiemy już, że wyznaczanie celów językowych z dzieckiem nie jest proste, jest za to wartościowe i korzystne z punktu widzenia motywacji oraz dążenia do rozwoju językowego. To, jakie same cele powinny być zostało już przez nas omówione w filmowej części akademii rodzica NGL, czas więc na praktyczne wskazówki, które ułatwią dotarcie do celu.

#1 Dzielcie cele na mniejsze

Duże cele mogą być onieśmielające i tak wielkie, że nie wiadomo od czego zacząć. Dlatego duże cele warto podzielić na kilka mniejszych, które będą znacznie prostsze do ugryzienia. Takie małe kroczki na wielkiej drodze do celu będą podtrzymywały wysoki poziom motywacji, a wizja małych sukcesów będzie sprawiała, że dziecko widzi swój rozwój i pragnie zdobywać kolejne stopnie sprawności. W przypadku młodszych dzieci warto takie mniejsze cele nawet rozrysować w postaci schodów lub drabiny prowadzących do celu.

Jak mogą wyglądać takie mniejsze cele?

W przypadku ósmoklasisty pragnącego zdać egzamin na 80%, małym celem na ten tydzień może być powtórka słownictwa z działu “człowiek” oraz czasów teraźniejszych. Wyznacznikiem osiągnięcia tego małego celu będzie skuteczność quizu (np. Na platformie quizlet) na poziomie 90%. Jeśli celem ma być natomiast przeczytanie latem pierwszej książki po angielsku, to niech pierwszym małym krokiem będzie wybranie tytułu i zamówienie książki w internecie.

 

#2 Zdeklarujcie cel na piśmie

I chociaż badacze nie są zgodni czy głośne ogłoszenie celu realnie poprawia szanse jego realizacji czy też jest odwrotnie, w przypadku celów edukacyjnych ten trick sprawdza się doskonale, szczególnie jeśli zapisowi celu towarzyszą od razu strategie (czyli mniejsze kamienie milowe) jego realizacji. Taka pisemna deklaracja może mieć charakter małego harmonogramu lub po prostu stopni do wykonania po drodze, koniecznie z dużym i wyraźnie oznaczonym celem na szczycie.

 

#3 Stwórzcie sieć wsparcia

Wyznaczenie celu (nawet wspólnie z dzieckiem), a następnie pozostawienie jego realizacji całkowicie w rękach ucznia może okazać się niewystarczające. Dobrze jest więc już na początku wspólnie określić jakiego wsparcia będzie potrzebował uczeń na drodze do realizacji celu. Może konieczny okaże się zakup dodatkowych materiałów albo subskrypcji, a być może to rodzic musi zarezerwować sobie cotygodniowy czas na pracę z dzieckiem. Warto też zastanowić się, do kogo możecie zwrócić się w razie trudności i na jaki zakres pomocy ze strony opiekunów może liczyć dziecko.

 

#4 Śledźcie realizację celu

Bieżące sprawdzanie czy realizacja celu idzie zgodnie z planem pozwoli stwierdzać, czy osiągnięcie celu w wyznaczonym terminie jest realne. Pozwoli też na bieżąco modyfikować plan i wdrażać środki

zaradcze, jeśli coś po drodze nie zadziałało, jak powinno. Jeśli do waszego planu został stworzony harmonogram, wystarczy sprawdzać, czy dziecko mieści się w jego ramach. Nieco trudniej jest przy celach, które są mniej podatne na szczegółowe planowanie mniejszych kroków. Tu jednak można wdrożyć okresowe samosprawdzanie, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak (prosta lista umiejętności, przy którym dziecko stawia plusik lub minusik) lub zastosować “próbę generalną”, czyli sprawdzić czy cel (np. Nauczenie się piosenki) został już osiągnięty i jak wiele pracy jeszcze zostało.

Te cztery proste wskazówki pozwolą wam efektywnie wesprzeć dziecko w realizacji językowego celu, a co za tym idzie, rozwoju językowego. Pamiętajcie, że cele wcale nie muszą być ambitne! Ważne by odpowiadały dziecku i skłaniały je do podejmowania, choćby niewielkiego, wysiłku na drodze do językowej biegłości.

Więcej praktycznych wskazówek i informacji, dzięki którym możesz wspierać edukację językową Twojego dziecka znajdziesz w kolejnych artykułach w ramach Akademii Rodzica NGL.

 

Podziel się